luty 07, 2022
Aktualności

Zapraszamy do udziału w 14 Forum Gospodarczym TIME

Zapraszamy do udziału w 14 Forum Gospodarczym TIME, które odbędzie się online w dniach 7-8 marca 2022 roku. Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas,  aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przedstawić strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku. Cyfrowa transformacja to proces obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodar­ki, społeczeństwa, państw, dokonujący się w wymiarze glo­balnym, europejskim i krajowym, który rozciągnięty jest na pokolenia. Na naszych oczach powstaje nowa rze­czywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, przemysłem 4.0, gospodarką sieciową  czy też społeczeństwem 5.0. W konse­kwencji wszelkie działania mieszczące się w pojęciu cyfryzacji powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakła­danych cząstkowych celów w określonym czasie. Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy, szybkiej modernizacji ram regulacyjnych oraz przyśpieszenia i ujednolicenia całego procesu cyfryzacji EU.
 
Najważniejsze zagadnienia 14 Forum Gospodarczego TIME:
🔷CYFRYZACJA
🔷TELEKOMUNIKACJA
🔷FINANSE
🔷MEDIA
🔷PRZEMYSŁ 4.0
🔷ENERGETYKA
🔷CYBERBEZPIECZEŃŚTWO
 
Informacje, program i rejestracja - https://fgtime.pl/
Uczestnictwo on-line w Forum jest bezpłatne !!!
Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.