luty 15, 2022
Aktualności

Do grona członków e-Izby przystąpił KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa)

KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) to technologiczny integrator rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki. Jako kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, od 30 lat firma jest odpowiedzialna za rozliczanie międzybankowych płatności detalicznych w Polsce. Realizuje także działania, które kompleksowo wspierają digitalizację procesów – zarówno w sferze komercyjnej, jak i w administracji publicznej. KIR jest wiodącą firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Wykorzystując unikatowe w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej. Jest pionierem w stosowaniu technologii blockchain i macierzy WORM w postaci trwałego nośnika. We współpracy z czołowymi instytucjami z sektora finansowego, utworzył pierwszy na polskim rynku Sandbox Blockchain, tj. platformę biznesowo-technologiczną, która umożliwia testowanie koncepcji biznesowych opartych na technologii blockchain. Współtworzył infrastrukturę Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm. Dostarcza narzędzia do identyfikacji elektronicznej oraz usługi zaufania, takie jak zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID i kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir. "Jako technologiczny hub usług wspólnych polskiego rynku finansowego, budujemy rozwiązania  zarówno dla bankowości,  szeregu innych branż gospodarki, a także  administracji. Naszym kluczowym zadaniem jest obsługa cyfrowych procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków. Jestem przekonany, że dostarczane przez nas rozwiązania, wykorzystujące naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie, którym chętnie się dzielimy, mogą posłużyć innym członkom e-Izby do tworzenia i usprawniania własnych procesów biznesowych" komentuje Wojciech Pantkowski, wiceprezes Zarządu KIR. Więcej o KIR: http://www.kir.pl/