wrzesień 01, 2023
Aktualności Bez kategorii

Więcej o e-Izbie

„Odblokuj biznesowe możliwości, buduj połączenia godne zainteresowania. Wszystko, co warte uwagi w cyfrowej podróży Twojego biznesu wydarzy się z nami!”.

Izba Gospodarki Elektronicznej

W pejzażu polskiego e-commerce od 2013 roku.

Izba Gospodarki Elektronicznej, e-Izba, łączy przedsiębiorców działających w handlu elektronicznym i dba o ich interesy. Zrzesza również firmy finansowe, technologiczne, agencje digital, kancelarie prawne i wszystkie pozostałe podmioty wspomagające e-commerce.

Powstała w celu reprezentowania interesów firm e-commerce oraz promowania rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce i poza naszymi granicami. To organizacja, która reprezentuje interesy małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców. Tutaj każdy głos jest tak samo istotny i ma znaczenie, niezależnie od potrzeb jego autorów.

W tym roku obchodzimy 10 lat działalności.  

W jakich obszarach działamy?

Legislacja

Nasza działalność koncentruje się na kilku głównych obszarach. Po pierwsze, jako izba gospodarcza skupiamy się na procesach legislacyjnych organizujących życie gospodarcze kraju. W naszym przypadku zajmujemy się reprezentowaniem i wspieraniem żywotnych interesów firm na rynku e-commerce. Robimy to przez rzeczowe, profesjonalne kontakty z władzami państwowymi, organami regulacyjnymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Jako członek Ecommerce Europe – organizacji reprezentującej interesy europejskiego e-commerce w Komisji Europejskiej – wywieramy pośrednio wpływ na działania legislacyjne na poziomie KE.

W całości tych działań naszym celem jest to, aby zapewnić przejrzystość tworzenia prawa i przyjazność nowych regulacji. Przepisy powinny zawsze uwzględniać specyfikę handlu elektronicznego oraz wspierać rozwój tego sektora.

Po drugie, jesteśmy też inicjatorem działań legislacyjnych na rzecz tworzenia korzystnego otoczenia regulacyjnego dla e-handlu. Najlepsze przykłady stanowią: autorska „Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej”, udział w konsultacjach publicznych, spotkaniach z decydentami oraz analizy i raporty, które publikujemy sukcesywnie, powiększając wiedzę o e-commerce w administracji, biznesie i społeczeństwie. Jesteśmy też organizatorem „Dialogów biznesu z administracja publiczną”, na tematy istotne z punktu widzenia legislacyjnego dla branży e-handlu.

Przez te działania i szereg mniejszych, ale nie mniej istotnych, nasza organizacja wywiera realny wpływ na kształtowanie przepisów prawnych w Polsce i Europie.

Edukacja i networking

Kolejnym obszarem aktywności Izby Gospodarki Elektronicznej jest działalność edukacyjna. W ramach „Szkoły Gospodarki Cyfrowej”, SGC, organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia. Ich cel to edukowanie przedsiębiorców i konsumentów na tematy szeroko rozumianego e-commerce, ale też przekazywanie wiedzy specjalistycznej, np., o nowych trendach, aktualnie rozwijanych technologiach oraz przepisach związanych z handlem elektronicznym. E-Izba od początku działania edukuje konsumentów, w tym zwracamy również uwagę na seniorów oraz najmłodszych uczestników rynku – to wszystko także w ramach projektu SGC. W tym ostatnim przypadku chodzi o zajęcia o profilu „Junior” czy „Cyfrowa Sowa”.

Jako organizacja tak szeroko oddziałująca na odbiorców mamy świadomość, że edukacja to podstawa w rozwoju biznesu, oraz kompetencji cyfrowych u klientów i obywateli.

Dlatego naszą edukacyjną misję prowadzimy również od lat wydając w ramach grup merytorycznych poradniki, raporty branżowe, tj.: „Omni Commerce – Kupuję wygodnie”, „Odpowiedzialny e-commerce”, „B2B e-commerce NOW”, czy raporty analizujące bieżącą sytuację ekonomiczną kraju oraz kierunki działania dla handlu elektronicznego. Prowadzimy także edukację przez: podcasty w cyklu „e-Izba Studio” i dialogi biznesowe „e-Izba Digital Talks”.

Oprócz tego umożliwiamy przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów branżowych, wymianę doświadczeń oraz współpracę. Służą temu często organizowane spotkania networkingowe, które pomagają w budowaniu relacji między firmami.

Jesteśmy na równi organizacją liderów branży cyfrowej, ale też aktywnie działamy lokalnie, wspierając w transformacji cyfrowej MŚP w całej Polsce.

Wsparcie i konkursy

Naszym celem jest też oddolne i strategiczne, systemowe podnoszenie jakości polskiego handlu elektronicznego i zaufania do rynku. Było to jednym z  fundamentalnych założeń przy powstawaniu naszej organizacji i pozostaje aktualne do dziś. Chodzi o prezentowanie szerokiemu gronu odbiorców tych podmiotów, które skalą, profilem i osiągnięciami świadczą najlepiej o najwyższym, światowym poziomie polskiego e-commerce. Promujemy innowacje technologiczne, etyczne podejście do biznesu, ekologiczne standardy i każde nowoczesne podejście w obszarze handlu elektronicznego. Wspieramy rozwój nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firm. Jako e-Izba działamy również na rzecz ustalania standardów jakości i etyki w handlu elektronicznym, wspierając podejście oparte na zaufaniu i odpowiedzialności wobec klientów.

Warto wiedzieć, że Izba Gospodarki Elektronicznej organizuje także konkursy: e-Commerce Polska Awards, Dyrektor e-Commerce Roku, Performance Marketing Diamonds EU oraz Digital Quality Mark. 


Zobacz też: Jak przedstawia się „Dekada polskiego e-commerce” 2013-2023 oczami liderów e-handlu i w badaniach? Tu znajdziesz najnowszy raport e-Izby.


Jak zostać członkiem e-Izby?

Do Izby Gospodarki Elektronicznej mogą dołączyć firmy z następujących kategorii: sprzedawcy detaliczni (B2C), platformy e-commerce (B2C, C2C, B2B), płatności on-line, usługi oraz rozwiązania IT dla e-commerce, e-usługi, treści cyfrowe, logistyka i dystrybucja. Aby zostać członkiem e-Izby, zarządzający przedsiębiorstwem powinni zacząć od zapoznania się z naszym Statutem. Następnie z warunkami finansowymi i wypełnić deklarację członkowską.

Szczegółowe informacje można pozyskać na www.eizba.pl