marzec 06, 2023
Aktualności

Zmiany w projekcie przepisów ustawy dotyczących wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej zmiany w projekcie przepisów ustawy dotyczących wdrożeniu obowiązkowego Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF). Zmiany są wynikiem konsultacji publicznych przeprowadzanych w których uczestniczyli również przedstawiciele e-Izby. https://lnkd.in/dP8ANhFS

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Finansów uwzględniło większość uwag e-Izby do projektu ws obowiązkowego systemu KSeF zawartych w naszym stanowisku z dnia 23.12.2022r. Przede wszystkim wejście w życie przepisów wprowadzających obowiązek wystawiania e-faktur w systemie KSeF został przesunięty o pół roku tj. z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. a w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego z VAT do 1 stycznia 2025r. Wprowadzony też zostanie półroczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2025), podczas którego nie będą stosowanie sankcje karne dla podatników za naruszenia obowiązku wystawienia i przesłania e-faktur w systemie KSeF, a same sankcje karne zostaną zliberalizowane i zindywidualizowane. W projekcie KSeF zostaną wprowadzone rozwiązania łagodzące i wyłączające odpowiedzialność podatników za niewystawienie e-faktury w KSeF oraz możliwość wystawiania faktur w trybie offline (w formie papierowej i elektronicznej) w przypadku awarii po stronie podatników, a nie tylko awarii samego systemu KSeF. W okresie awarii i w trybie offline podatnicy będą mogli wystawiać także faktury korygujące.
Usunięto przepisy dotyczące wystawiania not korygujących w systemie KSeF, które budziły spore kontrowersję. MF zapowiada również wydanie wytycznych dotyczących praktycznych aspektów awarii min. kwestii udowodnienia/uprawdopodobnienia problemów technicznych po stronie podatnika. Zapraszamy do współpracy w ramach grupy legislacyjnej Izba Gospodarki Elektronicznej! Razem możemy więcej.