luty 23, 2022
Aktualności

Thanks to the European organizations E-Commerce Association of Serbia and Ecommerce Europe for their support in promoting Performance Marketing Diamonds CEE 2022!

🔹Every year the projects of the Chamber of Digital Economy expand their reach and attract the interest of international organizations.
 
💎Performance Marketing Diamonds CEE 2022 is an international contest that gives you the opportunity to showcase your activities not only in your country, but also in Central and Eastern Europe.
 
📣Thanks to the European organizations E-Commerce Association of Serbia and Ecommerce Europe for their support in promoting Performance Marketing Diamonds CEE 2022!
 
***
 
🔹Projekty e-Izby co roku poszerzają swoje zasięgi i cieszą się zainteresowaniem międzynarodowych organizacji.
 
💎Performance Marketing Diamonds CEE 2022 to międzynarodowy konkurs, który daje możliwość pokazać swoje działania nie tylko w kraju, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
📣Dziękujemy organizacjom europejskim: E-Commerce Association of Serbia i Ecommerce Europe za wsparcie w promocji Performance Marketing Diamonds CEE 2022!
 
Więcej informacji o konkursie: https://performancedaycee.com/pmdiamonds/