marzec 18, 2022
Aktualności

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („Specustawa”), będąca realizacją decyzji wykonawczej Rady UE 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. Ustawa ta przewiduje szereg korzystnych rozwiązań dla obywateli Ukrainy i członków ich rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie, a w szczególności w zakresie: legalizacji pobytu, dostępu do rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń medycznych, świadczeń związanych z rodzicielstwem oraz innych rozwiązań dedykowanych dla obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, instytucji oraz przedsiębiorców.

Pomimo wielu rozwiązań wprowadzonych przez Specustawę, jako Izba Gospodarki Elektronicznej już teraz dostrzegamy potrzebę doprecyzowania pewnych jej rozwiązań, jak również wprowadzenia dodatkowych brakujących regulacji w poszczególnych obszarach. We współpracy z członkami e-Izby przygotowaliśmy: Stanowisko e-Izby - listę postulatów wskazujących na rekomendowane zmiany do Specustawy. Szczególne podziękowania dla Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. za przygotowanie i skoordynowanie tematu ze strony e-Izby.

Stanowisko do pobrania: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/03/Stanowisko_Izby_Gospodarki_Elektronicznej_do_ustawy_o_pomocy_obywatelom_Ukrainy.pdf