październik 28, 2022
Aktualności

Premiera Najnowszego Raportu e-Izby „Odpowiedzialny e-commerce” 2022

Polki i Polacy chcą kupować odpowiedzialnie w Internecie

Czym jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój wie niewielka grupa z nas, ale na pewno wiemy czego oczekiwać od e-commerce pod względem odpowiedzialnej sprzedaży, zrównoważonego rozwoju i etyki w biznesie. To wnioski, wynikające z tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny e-commerce” opracowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. To świetny przewodnik dla biznesu po konsumenckich wyborach.

Dla 67% kupujących w sieci ważne jest to, czy sklep internetowy jest firmą odpowiedzialną społecznie i czy rozwija się w sposób zrównoważony dla otoczenia/środowiska.

Dla najważniejszej grupy e-konsumentów, czyli dla osób, które kupują w Internecie przynajmniej 2 razy w miesiącu lub częściej, ma to jeszcze większe znaczenie. Wśród lojalnych klientów e-sklepu, średnio 8 na 10 osób uważnie obserwuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i weryfikuje w ten sposób miejsce zakupowe jako godne lub niegodne zaufania.

Czy cena jest najważniejsza?

Cena nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem decyzyjnym podczas wszystkich rodzajów zakupów. W Internecie liczą się jeszcze szeroki asortyment, szybki czas dostawy i atrakcyjne promocje – tak wskazało 35% respondentów. Badanie pokazało, że nie chodzi już tylko i wyłącznie o pragmatyczną stronę zakupów w internecie. Tyle samo badanych, bo 35%, zwraca uwagę na działania firmy od której kupuje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Np., czy e-sklep działa etycznie, lub czy jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

“W Allegro rozumiemy naszą odpowiedzialność bardzo szeroko, chcemy również edukować i upowszechniać dobre praktyki na rynku, dzięki współpracy z partnerami i sprzedawcami. Podejmujemy działania związane z gospodarką cyrkularną, odpowiedzialnością środowiskową, ale też dostępnością. Dlatego wprowadziliśmy wspólną dla procesu zakupowego na Allegro i odbioru paczki z automatu One Box infolinię dla osób niesłyszących, z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego” – mówi Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG w Allegro.

Oczekiwania rosną

„Kiedy zadajemy sobie pytanie o dojrzałość polskiego e-commerce, to od razu zwracam uwagę na tę świadomą grupę konsumentów – Ona powiększa się i wiemy, że nawet pomimo kryzysu, od e-sklepów polscy konsumenci wymagają coraz więcej. To ważna biznesowa wskazówka” – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

„Porównując do badania z ub. roku znacznie wzrosła skłonność e-kupujących do oczekiwania dłużej na dostawę zamówionych produktów, co jest podejściem ekologicznym, nawet jeśli motywacje bywają tu różne. Na pewno połowa z nas poczeka do 3 dni na paczkę, a prawie 2/3 zwróci uwagę na ekologiczne opakowanie przesyłki, (61%, to o 6p.p. więcej niż w 2021 roku). Jednak spada chęć dopłaty za eko-opakowanie, co deklaruje 28% społeczeństwa, podczas gdy rok temu było to 42%. Być może to sygnał dla e-sklepów, by proponować tylko ekologiczne opakowania?” – mówi Bartłomiej Wnęk, Chief Operating Officer w MODIVO SA

Na pewno przed całą branżą jeszcze większy  wysiłek, aby uświadomić odbiorców, że zwroty towarów zakupionych w internecie mają negatywne konsekwencje środowiskowe. Opinię tę podziela jedynie co 3. badana osoba.

Technologia przynosi rozwiązania

Internauci wskazują, że w dokonywaniu bardziej odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów – a więc w generowaniu mniejszej liczby zwrotów – bardzo pomogłyby im szczegółowe opisy produktów. Głównie wskazali na informacje o składzie i pochodzeniu produktów. Dobrej jakości zdjęcia bądź demonstracyjne wideo znacznie ułatwiłoby konsumenckie wybory. Na pewno pomogą tu przymierzalnie 3D czy symulatory wnętrz stosowane w branży meblarskiej.

Siła e-commerce

Sam e-biznes jest prowadzony w sposób zrównoważony. Menadżerki i menadżerowie tej branży jednogłośnie oceniają, że e-biznes jest prowadzony w sposób zrównoważony?  Pod tym względem starania swoich firm najwyżej - 100% wskazań. 83% potwierdziło, że taki sposób zarządzania wynika z wartości wyznawanych w firmie. Wytyczone kierunki odpowiedzialnego e-biznesu ma – podobnie jak rok temu – około połowa firm - 47%, a zrównoważony rozwój znalazł swoje miejsce w strategii 60% podmiotów. Niezwykle ważne jest także to, iż praktycznie wszystkie badane firmy potwierdziły, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Wciąż najczęściej są to korzyści wizerunkowe wskazywane przez 9 na 10 firm, (vs 7 na 10 rok wcześniej). Warto też zwrócić uwagę na to, że podejście potencjalnych partnerów do odpowiedzialnego biznesu bada aż 67% firm. To o +28p.p. więcej niż w 2021 r.

Więcej szczegółowych informacji na temat podejścia Polek i Polaków do e-commerce pod względem etyki, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju znajduje się w raporcie.

POBIERZ RAPORT

Źródło: Dane pochodzą z 2 edycji badania i raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Odpowiedzialny e-commerce”. Realizacja badania: Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1709 internautów oraz 53 menedżerów w e-firmach. Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane zostały zebrane na przełomie września i października 2022 roku. Są reprezentatywne dla internautów w Polsce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

Partnerzy główni publikacji: Allegro, Modivo SA

?>