październik 19, 2022
Aktualności

Kondycja polskich firm produkcyjnych w obliczu turbulencji – raport Sente

💻 Aż 1/3 polskich firm produkcyjnych określa swoją kondycję słowami: „dramatyczna”, „trudna jak nigdy”. Z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorstwa? Jakie wdrażają działania, aby poradzić sobie z kryzysem?   Z badania „Kondycja polskich firm produkcyjnych w obliczu turbulencji” przeprowadzonego przez Sente we współpracy z nami, wynika, że: 📌 73% przedsiębiorstw wytwórczych za największy problem uważa rosnące ceny energii, 📌 70% firm walczy z brakiem surowców, 📌 74% badanych deklaruje plany na wdrożenie rozwiązań z zakresu cyfryzacji, 📌 50% ankietowanych aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu.   Raport został stworzony pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej. Pobierz raport i dowiedz się