listopad 21, 2022
Aktualności e-Izba blog

e-Odpowiedzialność

Innowacje i technologie służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania na otoczenie to najpopularniejsze zrównoważone działania w polskim e-commerce. Jednak ESG w tym sektorze to często sieć daleko idących powiązań wytwórczych – w łańcuchu dostaw. Trudno temu nie przyklasnąć, skoro rzecz dotyczy całej aktywności firmy.

Biznesu e-commerce nie widać. Klientka czy klient dostają tylko paczkę do ręki. A przecież za przesyłką z maszyny paczkowej, czy odebranej od kuriera stoi skomplikowany mechanizm produkcji i transportu. Jeśli firmy rekonfigurują łańcuch dostaw w ujęciu ESG (envionmental. social, governance), wybierają najbardziej obiecujący sposób odziaływania. Ta obietnicą jest w pierwszym rzędzie czyste środowisko. Odpowiedzialny produkt i łańcuch dostaw jest ważny dla 47% krajowego e-commerce przebadanego i przedstawionego w raporcie „Odpowiedzialny e-commerce” 2022 Izby Gospodarki Elektronicznej.

Jeśli menadżerowie i menadżerki ESG myślą o tak złożonym i wymagającym energii zawodowej przedsięwzięciu jak poukładanie na nowo/korekta w łańcuchu dostaw, co na pewno zajmuje czas i zasoby, to równolegle w sposób doraźny starają się także oddziaływać na rynek. I tu topowym działaniem jest poszanowanie praw e-klientów przez tworzenie standardów obsługi. Praktykuje to 78% badanych firm. Firmy wchodzą też w partnerstwa z organizacjami ekologicznymi – 59% przypadków.

Oczywiście, że chodzi o temat wiodący, bo obecnie najczęściej poruszanym tematem E z całej trójki ESG w kontekście e-commerce są ekologiczne opakowania. Prawie połowa marek e-handlu elektronicznego (45%) stara się podpowiadać klientom zielone wybory na własnej stronie internetowej. Częściej w różnych kanałach społecznościowych – 63%. Zielne guziki, czyli zachęty zakupowe do wyboru ekologicznych opakowań i ograniczenia zwrotów wprowadziło dla swoich e-klientów 51% badanych firm. Ogólnie, przełożenie tych i innych działań na satysfakcję klientów, pracowników bądź partnerów biznesowych bada już 94% firm w porównaniu do 75% rok temu.

Nie może też dziwić, że firmy wzbogacają własne organizacje w zakresie ochrony środowiska. Cytowany raport pokazuje, że najpopularniejszym działaniem związanym ze zrównoważonym rozwojem w 2022 roku okazała się edukacja ekologiczna pracowników. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych załogi jest ważne w 75% firm, co wiąże się z odpowiedzialnymi relacjami z pracownikami.

Jednak nie sposób nie zauważyć, że żaden z badanych e-commerce nie wypracował stanowiska Rzecznika Etyki. Jest to szczególna, społeczna funkcja. Osoba, która ją wypełnia aktywnie promuje zasady etycznego biznesu w firmie i interweniuje w sposób bezstronny, gdy ludzie wchodzą ze sobą w konflikty. Jest to niezbędne w dynamiczne rozwijającym się środowisku, a e-commerce to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarki. W warunkach takiego rozwoju zawsze dochodzi do napięć, a rzecznik na pewno pozwala zarządzać konfliktowymi sytuacjami.

Paweł Oksanowicz, Koordynator Grupy Merytorycznej e-Izby - Odpowiedzialny e-commerce