Taki Sam Start

Taki Sam Start – równe ramy konkurencyjne dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców

Izba Gospodarki Elektronicznej prowadzi kampanię dotyczącą równych ram prawnych i konkurencyjnych dla azjatyckich oraz europejskich przedsiębiorców e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-przedsiębiorców działających na terenie Polski. Kampania skierowana jest zarówno do biznesu, jak i konsumentów oraz organów administracji rządowej. Kampania przygotowana jest przez e-Izbę, wspólnie z podmiotami zrzeszonymi.

Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ecommerce Europe oraz Federacji Konsumentów

e-Izba Round Table „Implementacja dyrektywy Omnibus. Nowe wyzwania w ochronie konsumentów i ich biznesowe konsekwencje”

W panelu dyskusyjnym Round Table uczestniczą:

 • Luca Cassetti – Secretary General of Ecommerce Europe
 • Patricia Sharp – Head of Legal and Compliance Eobuwie.pl (MODIVO)
 • Magdalena Piech – Regulatory Affairs Director, Allegro
 • Katarzyna Araczewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych UOKiK
 • Łukasz Wroński – Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych UOKiK
 • Michał Herde – Członek rady krajowej, Federacja Konsumentów

Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy takie jak:

1. Czy każdy e-sklep będzie musiał mieć call center? Jaka jest przyszłość indywidualnego dopasowywania cen do konsumentów? Konsekwencje nowych obowiązków informacyjnych, czyli podania numeru telefonu oraz informacji o indywidualnym dopasowywaniu ceny.

2. Opinie konsumentów? Tak, ale tylko zweryfikowanych. Konieczność weryfikowania, czy opinie konsumentów faktycznie pochodzą od osób, które kupiły dany towar lub go używały. Cena promocyjna nie zawsze będzie atrakcyjna dla konsumenta.

3. Rewolucja w prezentowaniu cen promocyjnych, gdzie oprócz ceny wyjściowej i promocyjnej będzie musiała pojawić się najniższa cena towaru z ostatnich 30 dni.

Webinar: Pakiet VAT e-commerce. WSTO oraz procedura VAT-OSS

I. WSTO

– Definicja i warunki WSTO
– Wyłączenia z WSTO
– Limit transakcji
– Miejsce dostawy towarów i opodatkowania WSTO

 • zasada ogólna miejsca dostawy
 • wyjątki od zasady ogólnej miejsca dostawy
 • wybór miejsca dostawy i rezygnacja z wyboru

– Uczestnictwo pośrednie Dostawcy w wysyłce/transporcie towarów w WSTO
– Obowiązki Dostawców  WSTO

 • monitorowanie dostaw
 • obowiązek rejestracji
 • posiadanie dokumentacji
 • fakturowanie fiskalizacja

– Sposób rozliczania WSTO – w ramach procedury VAT- OSS  i poza procedurą
– WSTO: przykłady

 

II. Procedura VAT-OSS (procedura unijna i nieunijna)

– Opis procedury VAT -OSS
– Zakres i warunki zastosowania VAT-OSS
– Obowiązek rejestracji w OSS
– Rozliczanie VAT w procedurze VAT-OSS

 • pobór i zapłata VAT
 • dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) WSTO
 • obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostaw
 • transakcje WSTO w JPK

– Procedura VAT-OSS – Przykłady

 

III. Obowiązki operatorów IE (platform handlowych, e-sklepów) w zakresie WSTO

– Definicja Operatora IE
– Fikcja prawna uznania dostawy towarów WSTO
– Ułatwianie dokonywania dostaw towarów
– Pojęcie Dostawcy bazowego
– Udział kilku Operatorów IE
– Obowiązki Operatorów IE  przy rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT-OSS

 • pobór i zapłata VAT
 • dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) WSTO
 • obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostaw
 • weryfikacja Dostawców bazowych, Konsumentów oraz transakcji

– Obowiązki operatorów IE – przykłady

 

Prelegentka:
Marta Kasztelan, Koordynatora e-Izby ds. e-podatków, Doradca podatkowy / Partner w
Kancelarii Sowiński i Partnerzy

Webinar: Pakiet VAT e-commerce. Nowe obowiązki względem e-commerce od 1 lipca 2021

W agendzie:

1. Wprowadzenie – Ogólne założenia i cele pakietu VAT e-commerce

2. Zmiana zasad rozliczania sprzedaży towarów on-line na rzecz konsumentów z UE

 • WSTO
  – definicja i warunki WSTO
  – miejsce opodatkowania WSTO
  – transakcje WSTO w JPK
 • Rozliczanie WSTO – w ramach procedury uproszczonej VAT- OSS  i poza procedurą
 • Procedura VAT-OSS (procedura unijna i nieunijna)
  – zakres i warunki zastosowania VAT-OSS
  – obowiązek rejestracji w OSS
  – dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) WSTO
  – rozliczanie podatku VAT w ramach procedury VAT-OSS
  – odliczanie VAT

3. Zmiana zasad rozliczania sprzedaży towarów importowanych  on-line do konsumentów z UE w małych przesyłkach

 • SOTI
  – definicja i warunki SOTI
  – miejsce opodatkowania SOTI
  – transakcje SOTI w JPK
 • Rozliczanie SOTI – w ramach procedur uproszczonych VAT- IOSS i USZ i poza procedurami
 • Procedura importu VAT-IOSS
  – zakres i warunki zastosowania VAT-IOSS
  – obowiązek rejestracji w IOSS
  – dokumentowanie (fakturowanie i fiskalizacja) transakcji SOTI
  – rozliczanie podatku VAT od SOTI w ramach procedury VAT-IOSS
  – odliczanie VAT
  – odprawa celna przesyłek
 • Procedura importu USZ
  – zakres i warunki zastosowania USZ
  – obowiązki operatorów pocztowych oraz firm kurierskich
  – odprawa celna przesyłek

4. Obowiązki operatorów IE (platform handlowych, e-sklepów)

 • Fikcja prawna uznania dostawy towarów
 • Odpowiedzialność za pobór i zapłatę VAT
 • Wystawianie faktur i paragonów
 • Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostaw towarów
 • Należyta staranności przy weryfikacji  sprzedawców/dostawców oraz towarów (prawidłowa klasyfikacja towarów, stawka VAT)

5. Wpływ wdrożenia pakietu VAT e-commerce na działalność sklepów internetowych

 • Zmiany w regulaminach i wewnętrznych procedurach e-sklepów, platform handlowych
 • Gromadzenie i weryfikacja danych Dostawców bazowych i Konsumentów oraz monitorowanie transakcji on-line
 • Systemy księgowe
 • Zakres odpowiedzialności za błędy Dostawców bazowych/Konsumentów

 

Prelegentka:
Marta Kasztelan, Koordynatora e-Izby ds. e-podatków, Doradca podatkowy / Partner w
Kancelarii Sowiński i Partnerzy

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 22.10.2020 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – 27.04.2021
Position of the Chamber of Digital Economy on the draft of October 22, 2020, of the Act on amending the Value Added Tax Act and certain other acts
e-Izba Round Table „Taki sam start – równe ramy prawne i konkurencyjne dla azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców okiem ekspertów. Konkretne rozwiązania’’

Podczas e-Izba „Round Table Taki sam start –  równe ramy prawne i konkurencyjne dla azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców okiem ekspertów. Konkretne rozwiązania’’, eksperci przedstawili propozycje rozwiązań w kwestiach:

 • braku ochrony konsumentów i ich praw przy nabyciu towarów na odległość spoza UE,
 • braku skutecznych mechanizmów poboru VAT i cła od sprzedaży towarów przez Internet z państw azjatyckich,
 • funkcjonowania systemu kontroli urzędów celno-skarbowych przesyłek towarów o niskich wartościach spoza UE,
 • ukrywania sprzedaży towarów importowanych spoza UE pod pośrednictwem tzw. dropshippingu,
 • konsekwencji braku równych ram prawnych i biznesowych dla polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców,
 • nowych zasad opodatkowania VAT z importowanych towarów w kanale online (implementacja Pakietu VAT e-commerce 2021),
 • rozliczania i poboru VAT  przez operatorów pocztowych i kurierów.

W dyskusji udział wzięli:

 • Marta Kasztelan, Koordynatorka e-Izby ds. e-podatków, doradca podatkowy, kancelaria Sowiński i Partnerzy;
 • Bartłomiej Kołodziej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów;
 • Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Departamentu Ceł KAS;
 • Marcin Półchłopek, Merchant Management Director Allegro;
 • Łukasz Sarek, Analityk ds. gospodarki Chin z Ośrodka Badań Azji;
 • Adrian Witkowski, Compliance Manager CEE and Data Protection Officer PayU.
Pismo do Zespołu Roboczego ds. Konkurencji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W ramach akcji ,,Taki sam start”, realizowanej na rzecz wyrównania ram biznesowych dla polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców, Izba Gospodarki Elektronicznej wystosowała pismo do Zespołu Roboczego ds. Konkurencji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Problem nierównych ram prawnych i konkurencyjnych między polskimi a azjatyckimi e-sprzedawcami ze szczególną siłą uderza w MŚP, które nie są w stanie na równych zasadach mierzyć się z azjatyckimi gigantami.

W piśmie przedstawiamy przyczyny, które uniemożliwiają równą konkurencję, a także nasze postulaty. Uważamy, że wspólne podjęcie działań dotyczących tego tematu może przynieść efekty w postaci
zmian legislacyjnych oraz zmian w praktyce egzekwowania obowiązujących przepisów.

Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach – Informacja o wynikach kontroli NIK

Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach

Nr ewidencyjny: P/19/096
Data publikacji: 2020-11-26 08:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 22.10.2020 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Taki sam start – e-Izba na rzecz równych ram konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców – Informacja prasowa 26.11.2020
Odpowiedź e-Izby na pismo Ministerstwa Finansów ws. równych ram konkurencyjnych dla przedsiębiorców polskich, unijnych oraz działających poza UE 17.11.2020
Stanowisko Ecommerce Europe ws. Kodeksu Usług Cyfrowych z uwzględnieniem globalnych platform internetowych

Ecommerce Europe reprezentuje 25 krajowych organizacji zrzeszających podmioty z branży e-commerce. Jest jedynym głosem europejskiego sektora handlu cyfrowego. Działa na szczeblu europejskim, pomagając ustawodawcom w tworzeniu lepszych ram dla sprzedawców internetowych, wspierając ich dalszy rozwój.

W stanowisku sporządzonym przez Ecommerce Europe został poruszony problem nierównych ram konkurencyjnych, z którymi borykają się podmioty w całej Unii Europejskiej.

“TAKI SAM START” – zaproszenie do współpracy przy kampanii na rzecz równych ram konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców
Propozycje Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin

W ocenie e-Izby podstawowy problem związany z towarami nabywanymi przez Polaków od sprzedawców internetowych spoza Unii Europejskiej, sprowadza się do braku możliwości konkurowania z nimi przez polskich e-sprzedawców. Nie wynika to jednak z lepszego modelu biznesowego, czy jakości produktów oferowanych przez przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, lecz z faktycznego braku równych ram prawnych dla sprzedaży realizowanej przez polskich sprzedawców internetowych oraz tych działających spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza z Chin.

e-Izba Round Table: Równe ramy konkurencyjne dla polskich i chińskich e-przedsiębiorców

8.06.2020 odbył się e-Izba Round Table z przedstawicielami biznesu oraz organów administracji rządowej. Tematem rozmowy były bariery legislacyjne, które napotykają polscy przedsiębiorcy konkurując z e-sprzedawcami z Chin.

Udział wzięli:

 • dr Krzysztof Mazur – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby
 • Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin, Ośrodek Badań Azji,
 • Ignacy Święcicki – kierownik zespołu gospodarki cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Szymon Bujalski – dyrektor e-commerce, empik
 • r.pr. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, Lubasz i Wspólnicy.
Nierówne warunki prawne dla konkurencji polskich e-sprzedawców z konkurentami z Azji / Business Paper 22.10.2020

Izba Gospodarki Elektronicznej zwraca uwagę na brak możliwości prowadzenia przez polskich e-sprzedawców równej konkurencji z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż do Polski za pomocą azjatyckich, a zwłaszcza chińskich platform sprzedażowych. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa, które stawiają polskich przedsiębiorców na przegranej pozycji.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują. Dokonując zakupów u azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy konsumenci mają utrudnione dochodzenie swoich podstawowych praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Co więcej, produkty oferowane przez azjatyckich e-przedsiębiorców nie są poddawane certyfikacji, przez co nie spełniają europejskich wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Poprzez brak analogicznych wymogów, na rynek europejski trafiają produkty, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.

Taki Sam Start. Materiały dla konsumenta
Konsumencie, poznaj swoje prawa na chińskich platformach sprzedażowych

Autorem artykułu jest Łukasz Sarek, analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji ASzWoj.

Artykuł jest odpowiedzią na problem braku świadomości konsumentów względem ich podstawowych praw przy zakupach na odległość na azjatyckich platformach sprzedażowych.

Taki sam start – e-Izba na rzecz równych ram konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców – Informacja prasowa 26.11.2020
Taki sam start dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców – Informacja prasowa 26.10.2020
Kwestie, na które powinien zwrócić polski konsument dokonując zakupów na odległość u azjatyckich e-sprzedawców

Izba Gospodarki Elektronicznej przygotowała dokument, opisujący kwestie, na które powinien zwrócić polski konsument dokonując zakupy na odległość u azjatyckich e-sprzedawców.

W kwestiach związanych z kampanią kontakt:

Filip Pańczyk
Asystent ds. Public Affairs
Izba Gospodarki Elektronicznej
Tel.: +48 690 490 654
Mail: filip.panczyk@eizba.pl

Dołącz do e-Izby!