Legislacja

Silne wsparcie branżowe w celu usunięcia barier prawnych utrudniających rozwój gospodarki cyfrowej, bezpłatny udział w grupie merytorycznej, zajmującej się działaniami legislacyjnymi, udział w grupie opiniującej stanowiska dla instytucji państwowych, bezpłatny dostęp do bazy ekspertów prawnych, specjalizujących się m.in w prawie gospodarczym, IT, e-commerce, ochronie danych osobowych.

pl