Deklaracja członkowska

[]
1 Step 1
1. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Czy SKŁADAJĄCY jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej)


2. Dane osoby umocowanej przez składającego do formalnych kontaktów
3. Wskazanie Grupy Tematycznej
4. Dane do ustalenia składki członkowskiej
5. Załączniki
6. Deklaracja przystąpienia
7. Oświadczenia
8. Dane osoby podpisującej
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder