Deklaracja członkowska

[]
1 Step 1
1. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Czy SKŁADAJĄCY jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?
Nazwa firmy
Imię
Nazwisko
NIP
Region

Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej)


Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Adres strony internetowej SKŁADAJĄCEGO
Ogólny adres e-mail SKŁADAJĄCEGO
2. Dane osoby umocowanej przez składającego do formalnych kontaktów
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
3. Wskazanie Grupy Tematycznej
4. Dane do ustalenia składki członkowskiej
5. Załączniki
6. Deklaracja przystąpienia
7. Oświadczenia
8. Dane osoby podpisującej
Imię
Nazwisko
Funkcja
Adres e-mail
Numer telefonu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder