Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional to projekt edukacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej, który powstał w związku z zapotrzebowaniem branży e-commerce i rynku pracy na specjalistów w konkretnych obszarach. Dostarczamy rynkowi pracy branży e-commerce osoby posiadające kwalifikacje na konkretne stanowiska, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie.

SZKOLENIE PRODUCT OWNER 

Kompetencje:

Po zakończeniu szkolenia osoba przygotowana jest do projektowego prowadzania zmian wykonywanych w obszarach funkcjonalnych e-commerce – np. przebudowa koszyka, karty produktu, czy procesu rejestracji użytkownika w e-commerce. We współpracy z zespołami, z którymi pracuje jest w stanie przeprowadzić projekt poprawy funkcjonalnej danego obszaru. Potrafi korzystać z najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych w e-commerce, co stanowi podstawę do płynnego poruszania się w tym świecie. Zaznajomiona jest z metodologią projektową – Agile i umie rejestrować postępy w prowadzeniu projektu – Jira, Confluence. Ponadto wie, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi mierzyć skuteczność swojego działania i ustalać cele. 

Przyjmujemy zapisy na kolejną edycję!
Start kursu: 09.09.2023

Cena regularna kursu to 4 999 zł netto (6 148,77 zł z VAT)

Cena dla przedstawiciela firmy członkowskiej e-Izby to 2 999 zł netto (3 688,77 zł z VAT)

Czas trwania kursu: 70 godzin

Forma: hybrydowa / weekendowa

1. Podstawy e-commerce

prowadzący: Justyna Skorupska

 • Rynek e-commerce: kluczowe dane, B2B a B2C podobieństwa i różnice, otoczenie rynkowe i ekosystem, modele e-biznesu
 • Ścieżka zakupowa: akwizycja, konwersja, dostawa i obsługa klienta. Przejście po systemach co za co odpowiada. Case study
 • Architektura platform e-commerce 
 • Wybrane elementy platform e-commerce (krótkie omówienie)
  • CMS
  • PIM
  • OMS
  • integracje 

2. Strategia omnichannel

prowadzący: Justyna Skorupska

 • elementy strategii omnichannel m.in.: kanały komunikacji, kanały sprzedaży (w tym marketplace), marka, płatności, logistyka, magazyn, technologie, klienci i ich lokalizacja  
 • rodzaje technik sprzedaży e-commerce 
 • zarządzanie treściami w omnichannel
 • omówienie procesu wdrożenia produktu w e-commerce 
 • Przykłady biznesów e-commerce opartych na omnichannel
 • Technologie omnichannel zajęcia praktyczne w oparciu o przykładową technologię 

3. Narzędzia Google

prowadzący: 

 • Google Analytics
 • GA4 vs Universal Analytics
 • Konfiguracja GA4
 • Metryki i wymiary 
 • Raporty i segmentacja danych
 • Atrybucja
 • Google Tag Manager
 • Czym jest GTM, jakie są jego funkcje i zalety?
 • Implementacja kontenera GTM na stronę www
 • Platforma GTM – z czego się składa i jak z niej korzystać?
 • Tagi, reguły i zmienne w GTM
 • DataLayer
 • Debugowanie w GTM vs. Dataslayer
 • Google Data Studio
 • Główne zalety i możliwości Google Data Studio
 • Źródła danych w Google Data Studio
 • Podstawowa konfiguracja Google Data Studio
 • Najpopularniejsze funkcje GDS
 • Optimize

4. Systemy pomiarowe User Experience (UX)

prowadzący: Michał Sowizdrzał

User Experience dotyka każdego aspektu naszego życia, bo czym innym jest doświadczenie, które nabywamy i obcujemy w otaczającym nas świecie. W ramach Systemów pomiarowych User Experience zgłębimy temat samego doświadczenia użytkownika czekającego nas w e-commerce, dowiemy się, dlaczego warto to mierzyć, a także jak wyglądają ścieżki użytkownika oraz jak złożone mogą one być. Zagłębiając się w ścieżki zapoznamy się z narzędziem FIGMA, dzięki któremu będąc w roli projektanta zbudujemy procesy w formie wireframów i przygotujemy się do testów A/B. To wszystko podsumujemy poznając najnowsze trendy z branży UX.

5. Metodyki projektowe – wprowadzenie do świata projektowego

prowadzący: Barbara Rogala

Podczas zajęć uczestnicy poznają najpopularniejsze podejścia do zarządzania projektami i produktami. W warsztatowy sposób dowiedzą się jakie są mocne i słabe strony metodyk zwinnych i kaskadowych, zapoznają się z najpopularniejszymi narzędziami i technikami wspierającymi Product Ownera w codziennej pracy i przećwiczą je w praktyce. Nie zabraknie także bloku tematycznego poświęconego samej roli właściciela produktu, podczas którego omówione zostaną kompetencje, odpowiedzialność, zadania i obszary działalności osoby na tym stanowisku. Całość zwieńczona zostanie blokiem tematycznym dotyczącym kierowania zespołem w organizacji.

6. Big Data

prowadzący: Anna Konopa, Paweł Lach, Łukasz Koronczok

 • Gospodarka cyfrowa 
 • Od digitalizacja -> do datafikacja 
 • Zrozumienie danych w sieci
 • Transformacja cyfrowa
 • Dane
 • Big Data: Zastosowanie w biznesie, Zastosowanie w e-commerce

Barbara Rogala

Liderka, mentorka, Agile Coach z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu efektywnych zespołów i wartościowych produktów. Przez kilkanaście lat doświadczenia pełniła różne role w małych i dużych organizacjach, zawsze pozostając związana z zarządzaniem projektami, tworzeniem produktów czy budowaniem najlepszych zespołów. Współautorka „Biblii e-biznesu 3.0”, współwłaścicielka marki Agile Hunters, aplikacje tworzone pod jej skrzydłami były niejednokrotnie nominowane do nagród takich jak Mobile Trends Awards czy E-commerce Polska Awards. Współpracowała z firmami z całego świata, ale także z tymi na rodzimym rynku (np. GIPHY, CCC). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Zarządzanie. 

Justyna Skorupska

Ekspert rynku e-commerce. Członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, której była współzałożycielką. Członek Rady ds. Cyfryzacji w latach 2016-2018 . W 2016 nominowana przez branżę na „Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej”. Autorka popularnej książki „E-commerce. Strategia-Zarządzanie-Finanse”.

Opis kompetencji i doświadczenia:

 • Doradztwo strategiczne z zakresu Customer Experience Management oraz Customer Journey Design – podróż zakupowa, ścieżki zakupowe zarówno w segmencie B2C jak i B2B.
 • Wdrażanie modelu B2B2C
 • Budowanie roadmapy transformacji cyfrowej (co, kiedy, jak)
 • Cyfryzacja procesów sprzedaży ze wsparciem narzędzi IT takich jak: PIM, CMS, platforma zakupowa e-commerce, marketing automation.
 • Doradztwo strategiczne z zakresu e-commerce: Tworzenie strategii długo i krótkoterminowych; Tworzenie, realizacja i kontrola budżetów w szczególności na poziomie całych jednostek organizacyjnych; Tworzenie i realizacja strategii wprowadzania na rynek nowych projektów/produktów; Tworzenie i zarządzanie zespołami ludzi w szczególności tworzenie struktur, opisów stanowisk, przeprowadzanie rekrutacji, tworzenie programów motywacyjnych w tym szkoleniowych
 • Budowanie strategii Digital i Social Selling
 • Mentoring.

Michał Sowizdrzał

Project manager i projektant, specjalizujący się w zarządzaniu projektami UX/UI z 5-letnim doświadczeniem w e-commerce. Obecnie UX Team Lead w CCC, zarządzający zespołem projektantów UX, UI, Writerów oraz UX Researcherów rozwijających e-commerce na 7 rynkach. Doświadczenie zdobył w branży telco realizując projekty dotyczące usług skierowane do klientów indywidualnych (Abonament komórkowy, światłowód oraz TV, w tym konwergencja), a także rozwijając systemy wewnętrzne poprawiające doświadczenia pracowników. Realizując warsztaty strategiczne oraz budując UX Governance tworzył procesy do zarządzania procesem wytwórczym w organizacjach.

Paweł Lach

Od 8 lat jest związany z zagranicznym e-commercem. W Setup.pl zajmuje się procesem wdrażania nowych produktów na zagraniczne rynki. Analizuje rentowność produktu w oparciu o rynek docelowy, ale również wdraża go na określony marketpleace z odpowiednią optymalizacja dla danego kanału sprzedażowego.

Łukasz Koronczok

Ekspert sprzedaży przez Amazon – pomaga przedsiębiorcom skutecznie sprzedawać produkty fizyczne w Internecie, szczególnie na rynkach zagranicznych.
Własną sprzedaż internetową rozpoczął w Niemczech w 2009 roku w ramach sklepu internetowego, Amazon FBA i Ebay, Hitmeister (obecnie Kaufland).
W ciągu kilkunastu lat, w ramach pracy z międzynarodowymi sprzedawcami dogłębnie poznał i stosuje technologie prowadzenia i zarządzania wielokanałowym handlem internetowym typu PlentyMarkets, Shopware, Shopify, WooCommerce oraz pasujące do nich integracje.
Łukasz z partnerami prowadzi liczne obserwacje, badania ważne dla rozwoju ecommerce i od lat dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi w formie publikacji artykułów i książek, webinarów, wykładów. Zdobyta wiedza, również dzięki realnemu wykorzystaniu BIG DATA, używana jest do optymalizacji prezentacji produktu, do rzeczywistego postawienia klienta i jego potrzeb w centrum uwagi sprzedawcy.
Łukasz specjalizuje się w sprzedaży łączącej kontent z reklamą. Bazując na sztucznej inteligencji tworzy treści marketingowe wspierane kampaniami reklamowymi, które dobrze traktowane są przez algorytmy Amazon, Ebay, Google, Facebook jak również skutecznie oddziałują na klienta, przyspieszając decyzję zakupową.
Wraz z agencją SETUP.PL Łukasz Koronczok tworzy strategie sprzedażowe w ecommerce dla przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.

Absolwenci otrzymują certyfikat Izby Gospodarki Elektronicznej

Zaliczenie kursu odbywa się poprzez wykonanie projektu końcowego. Absolwenci otrzymują certyfikat Izby Gospodarki Elektronicznej.

Absolwenci z najlepszymi wynikami odbywają w firmie e-commerce 3-miesięczny staż, w celu sprawdzenia wiedzy nabytej podczas szkolenia i uzyskania praktycznych umiejętności. Po zakończeniu stażu mają możliwość nawiązania stałej współpracy.

Firma zdobywa w ten sposób potencjalnych nowych wykwalifikowanych pracowników.

Link do rejestracji na kurs >>> Product Owner

Klaudia Bonder-Kamińska – Kierownik ds. Edukacji

Mail: klaudia.bonder@eizba.pl

Phone: +48 506 577 824

?>