Zostań partnerem e-Izby

[]
1 Step 1
1. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Czy SKŁADAJĄCY jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?
Firma osoby prawnej lub innej jednostki
Numer KRS osoby prawnej lub innej jednostki **
NIP **
REGON **

**  należy podać numer nadany przez organ rejestrujący/ numer nadany dla celów podatkowych w odpowiednim kraju

Adres siedziby

Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej)

Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Adres strony internetowej SKŁADAJĄCEGO
Ogólny adres e-mail SKŁADAJĄCEGO
2. Dane osoby umocowanej przez składającego do formalnych kontaktów
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
3. Dane do ustalenia składki członkowskiej
4. Załączniki
5. Deklaracja
6. Oświadczenia
7. Dane osoby podpisującej
Imię
Nazwisko
Funkcja
Adres e-mail
Numer telefonu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder