Edukacja na wyższych uczelniach

Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) edukuje na wyższych uczelniach. Przygotowaliśmy programy wyzszych studiów z handlu elektronicznego i specjalizacji manager e-commerce.

Akademia Leona Koźmińskiego

handel elektroniczny

podyplomowe:

program obejmuje dwa semestry.
Studia ruszyły w październiku 2013 roku.
Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie uczelni: http://www.ecommerce.kozminski.edu.pl

Wyższa Szkoła informatyki stosowanej i zarządzania (pod auspicjami PAN)

zarządzanie

niestacjonarne zaoczne II stopnia:
– specjalizacja: e-commerce

(informacje o rekrutacji znajdują się na stronie uczelni: www.wit.edu.pl)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zarządzanie projektami ecommerce

PODYPLOMOWE:

Kierunek studiów: Zarządzanie Projektami Ecommerce

http://ecommerce.ue.wroc.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu

zarządzanie elektronicznym kanałem sprzedaży

PODYPLOMOWE:

Kierunek studiów Zarządzanie elektronicznym kanałem sprzedaży: www.studiaecommerce.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

innowacyjne technologie w sprzedaży i obsłudze klienta

PODYPLOMOWE:

Kierunek studiów Innowacyjne technologie w sprzedaży i obsłudze klienta: http://podyplomowe.handlowa.eu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

handel transgraniczny na rynku elektronicznym

Politechnika Białostocka

zarządzanie

Współpraca przy projekcie stażowym Politechniki Białostockiej. Szczegóły pod linkiemhttp://eizba.pl/pl/o-nas/aktualnosci/marzec-2018/e-izba-i-politechnika-bialostocka-zapraszaja-firmy-do-udzialu-w-projekcie-stazowym/

Collegium Da Vinci

e-commerce manager

https://cdv.pl/

Collegium Da Vinci w Poznaniu realizuje we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej dwa kierunki studiów dyplomowych:
– Mediaworking II stopnia (studia magisterskie) o specjalizacji E-commerce manager: https://cdv.pl/studia-ii-stopnia/studia-w-jezyku-polskim/mediaworking/
– Data Science I stopnia (studia licencjackie): https://cdv.pl/studia-i-stopnia/studia-i-stopnia-pl/data-science/