Taki sam start - równe ramy konkurencyjne dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców

Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczyna nową kampanię dotyczącą równych ram prawnych i konkurencyjnych dla azjatyckich oraz europejskich przedsiębiorców e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-przedsiębiorców działających na terenie Polski. Kampania skierowana jest zarówno do biznesu, jak i konsumentów oraz organów administracji rządowej. Kampania przygotowana jest przez e-Izbę, wspólnie z podmiotami zrzeszonymi.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują. Dokonując zakupów u azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy konsumenci mają utrudnione dochodzenie swoich podstawowych praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Ważny jest również aspekt ceny, która przy zakupach online z Azji jest niższa, przez co bardziej korzystna, ale jest tak w wyniku nieszczelności systemu poboru podatku VAT oraz cła. W konsekwencji, polscy przedsiębiorcy nie mają możliwości konkurowania ceną z azjatyckimi e-sprzedawcami, gdyż musieliby sprzedawać towary po cenach niższych niż koszty.    
Propozycje Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin

W ocenie e-Izby podstawowy problem związany z towarami nabywanymi przez Polaków od sprzedawców internetowych spoza Unii Europejskiej, sprowadza się do braku możliwości konkurowania z nimi przez polskich e-sprzedawców. Nie wynika to jednak z lepszego modelu biznesowego, czy jakości produktów oferowanych przez przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, lecz z faktycznego braku równych ram prawnych dla sprzedaży realizowanej przez polskich sprzedawców internetowych oraz tych działających spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza z Chin.

Pobierz plik

Zdjęcie Business Paper

Kontakt

W kwestiach związanych z kampanią zachęcamy do kontaktu z Franciszkiem Lutomskim, asystentem ds. legislacji.

Tel.: +48 690 622 160
Mail: legislacja2@eizba.pl