Taki sam start - równe ramy konkurencyjne dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców

Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczyna nową kampanię dotyczącą równych ram prawnych i konkurencyjnych dla azjatyckich oraz europejskich przedsiębiorców e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-przedsiębiorców działających na terenie Polski. Kampania skierowana jest zarówno do biznesu, jak i konsumentów oraz organów administracji rządowej. Kampania przygotowana jest przez e-Izbę, wspólnie z podmiotami zrzeszonymi.

Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ecommerce Europe oraz Federacji Konsumentów.

 

 

e-Izba Round Table „Taki sam start – równe ramy prawne i konkurencyjne dla azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców okiem ekspertów. Konkretne rozwiązania’’

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/round-table-taki-sam-start-rowne-ramy-prawne-dla-azjatyckich-i-polskich-e-przedsiebiorcow

Podczas e-Izba „Round Table Taki sam start –  równe ramy prawne i konkurencyjne dla azjatyckich i polskich e-przedsiębiorców okiem ekspertów. Konkretne rozwiązania’’, eksperci przedstawili propozycje rozwiązań w kwestiach:

 • braku ochrony konsumentów i ich praw przy nabyciu towarów na odległość spoza UE,
 • braku skutecznych mechanizmów poboru VAT i cła od sprzedaży towarów przez Internet z państw azjatyckich,
 • funkcjonowania systemu kontroli urzędów celno-skarbowych przesyłek towarów o niskich wartościach spoza UE,
 • ukrywania sprzedaży towarów importowanych spoza UE pod pośrednictwem tzw. dropshippingu,
 • konsekwencji braku równych ram prawnych i biznesowych dla polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców,
 • nowych zasad opodatkowania VAT z importowanych towarów w kanale online (implementacja Pakietu VAT e-commerce 2021),
 • rozliczania i poboru VAT  przez operatorów pocztowych i kurierów.

W dyskusji udział wzięli:

 • Marta Kasztelan, Koordynatorka e-Izby ds. e-podatków, doradca podatkowy, kancelaria Sowiński i Partnerzy;
 • Bartłomiej Kołodziej, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów;
 • Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Departamentu Ceł KAS;
 • Marcin Półchłopek, Merchant Management Director Allegro;
 • Łukasz Sarek, Analityk ds. gospodarki Chin z Ośrodka Badań Azji;
 • Adrian Witkowski, Compliance Manager CEE and Data Protection Officer PayU.

https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/round-table-taki-sam-start-rowne-ramy-prawne-dla-azjatyckich-i-polskich-e-przedsiebiorcow


Pobierz plik
Pismo do Zespołu Roboczego ds. Konkurencji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W ramach akcji ,,Taki sam start”, realizowanej na rzecz wyrównania ram biznesowych dla polskich i azjatyckich e-przedsiębiorców, Izba Gospodarki Elektronicznej wystosowała pismo do Zespołu Roboczego ds. Konkurencji Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Problem nierównych ram prawnych i konkurencyjnych między polskimi a azjatyckimi e-sprzedawcami ze szczególną siłą uderza w MŚP, które nie są w stanie na równych zasadach mierzyć się z azjatyckimi gigantami. 

W piśmie przedstawiamy przyczyny, które uniemożliwiają równą konkurencję, a także nasze postulaty. Uważamy, że wspólne podjęcie działań dotyczących tego tematu może przynieść efekty w postaci
zmian legislacyjnych oraz zmian w praktyce egzekwowania obowiązujących przepisów.

 

 


Pobierz plik
Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach - Informacja o wynikach kontroli NIK

Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach

Nr ewidencyjny: P/19/096
Data publikacji: 2020-11-26 08:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/096/


Pobierz plik
Stanowisko Ecommerce Europe ws. Kodeksu Usług Cyfrowych z uwzględnieniem globalnych platform internetowych

Ecommerce Europe reprezentuje 25 krajowych organizacji zrzeszających podmioty z branży e-commerce. Jest jedynym głosem europejskiego sektora handlu cyfrowego. Działa na szczeblu europejskim, pomagając ustawodawcom w tworzeniu lepszych ram dla sprzedawców internetowych, wspierając ich dalszy rozwój.

W stanowisku sporządzonym przez Ecommerce Europe został poruszony problem nierównych ram konkurencyjnych, z którymi borykają się podmioty w całej Unii Europejskiej.


Pobierz plik
Propozycje Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin

W ocenie e-Izby podstawowy problem związany z towarami nabywanymi przez Polaków od sprzedawców internetowych spoza Unii Europejskiej, sprowadza się do braku możliwości konkurowania z nimi przez polskich e-sprzedawców. Nie wynika to jednak z lepszego modelu biznesowego, czy jakości produktów oferowanych przez przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, lecz z faktycznego braku równych ram prawnych dla sprzedaży realizowanej przez polskich sprzedawców internetowych oraz tych działających spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza z Chin.


Pobierz plik
e-Izba Round Table: Równe ramy konkurencyjne dla polskich i chińskich e-przedsiębiorców

8.06.2020 odbył się e-Izba Round Table z przedstawicielami biznesu oraz organów administracji rządowej. Tematem rozmowy były bariery legislacyjne, które napotykają polscy przedsiębiorcy konkurując z e-sprzedawcami z Chin.

 

Udział wzięli:

 • dr Krzysztof Mazur – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby
 • Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin, Ośrodek Badań Azji,
 • Ignacy Święcicki – kierownik zespołu gospodarki cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Szymon Bujalski – dyrektor e-commerce, empik
 • r.pr. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, Lubasz i Wspólnicy.

Relacja do obejrzenia: https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-rowne-ramy-konkurencyjne-dla-polskich-i-chinskich-e-przedsiebiorcow


Pobierz plik
Nierówne warunki prawne dla konkurencji polskich e-sprzedawców z konkurentami z Azji / Business Paper 22.10.2020

Izba Gospodarki Elektronicznej zwraca uwagę na brak
możliwości prowadzenia przez polskich e-sprzedawców równej konkurencji z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż do Polski za pomocą azjatyckich, a zwłaszcza
chińskich platform sprzedażowych. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa, które stawiają polskich przedsiębiorców na przegranej pozycji.


Pobierz plik

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują. Dokonując zakupów u azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy konsumenci mają utrudnione dochodzenie swoich podstawowych praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Co więcej, produkty oferowane przez azjatyckich e-przedsiębiorców nie są poddawane certyfikacji, przez co nie spełniają europejskich wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Poprzez brak analogicznych wymogów, na rynek europejski trafiają produkty, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.

Zdjęcie Business Paper
Konsumencie, poznaj swoje prawa na chińskich platformach sprzedażowych

Autorem artykułu jest Łukasz Sarek, analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji ASzWoj.

Artykuł jest odpowiedzią na problem braku świadomości konsumentów względem ich podstawowych praw przy zakupach na odległość na azjatyckich platformach sprzedażowych.


Pobierz plik
Kwestie, na które powinien zwrócić polski konsument dokonując zakupów na odległość u azjatyckich e-sprzedawców

Izba Gospodarki Elektronicznej przygotowała dokument, opisujący kwestie, na które powinien zwrócić polski konsument dokonując zakupy na odległość u azjatyckich e-sprzedawców.


Pobierz plik

Kontakt

W kwestiach związanych z kampanią kontakt:

Liudmyla Musiichuk
asystentka ds. legislacji
Izba Gospodarki Elektronicznej
Tel.: +48 690 344 218

Mail: legislacja2@eizba.pl