Szanowni Członkowie Izby Gospodarki Elektronicznej,

Poniżej przedstawiamy dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 19 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w Centrum konferencyjno – szkoleniowym Golden Floor Plaza przy al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

  1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśnione są zasady głosowania korespondencyjnego. Prosimy o zapoznanie się;
  2. Projekt protokołu dla Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków;
  3. Projekt protokołu dla Członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków korespondencyjnie wraz z uchwałami do głosowania korespondencyjnego;
  4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – osoba fizyczna;
  5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – spółka;
  6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – osoba fizyczna;
  7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – spółka;

Komplet dokumentów do pobrania: (link do pobrania)

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby oraz osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka jest obowiązana do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

  1. dowodu tożsamości;
  2. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną);
  3. pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym jest obowiązana do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1) dowodu tożsamości,

2) odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),

3) pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami.

Rekomendujemy zaszyfrowanie plików zawierających skan dowodu osobistego oraz pełnomocnictwa oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku na numer telefonu 506 577 824 wraz z podaniem informacji o nazwie Członka.

?>