Rekrutujemy na staż do działu eventów

...

Poszukujemy stażysty lub stażystki ds. eventów i projektów. 

e-Izba to organizacja non profit, której zadaniem są działania na rzecz rozwoju e-commerce.
Współpracujemy z liderami branży, edukujemy, organizujemy konkursy, mniejsze i większe eventy. Łączymy biznesy. Od 9 lat reprezentujemy i wspieramy interesy firm związanych z branżą e-commerce. Nasz zespół to grupa zaangażowanych w misję organizacji osób, które lubią swoją pracę i jej otoczenie. 

Co będzie należało do Twoich obowiązków na stażu:

 • research na wybrane tematy związane z branżą e-commerce
 • rozbudowa bazy danych
 • przygotowywanie opisów i innych niezbędnych materiałów eventowych
 • client service projektów eventowych
 • pomoc w obsłudze webinarów, spotkań
 • pomoc przy tworzeniu materiałów graficznych

Chcesz aplikować? Zwróć uwagę na poniższe punkty:

 • nie musisz mieć doświadczenia eventowego, szukamy osób z pasją i potencjałem
 • komunikatywność, otwartość na ludzi i kultura wypowiedzi są konieczne do pracy w dziale eventów
 • odpowiedzialność i inicjatywa to słowa klucze w naszym dziale
 • lubimy pracować w zespole i takich osób poszukujemy
 • jeśli znasz narzędzia do obróbki graficznej, np. Canva – będzie to ogromnym plusem, jeśli nie – nauczymy Cię
 • eventy wymagają rozwiniętych zdolności organizacyjnych

Co możemy zaproponować:

 • cenimy każdy wkład pracy, dlatego staż jest płatny
 • pracę w zaangażowanym i przyjaznym zespole 
 • stawiamy na nieustanny rozwój – u nas rozwiniesz skrzydła
 • będziesz mieć możliwość codziennego kontaktu z liderami branży e-commerce – warto uczyć się od najlepszych
 • brak nudy – eventy to praca przy różnorodnych projektach oraz inicjatywach 
 • nawiązanie relacji biznesowych

 

APLIKUJ: biuro@eizba.pl z dopiskiem EVENTY 

 

Jeśli chcesz, abyśmy wzięli Cię pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez izbę Gospodarki Elektronicznej, dołącz poniższą klauzulę do swojego CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-845 Warszawa), ul. Łucka 18 lok. 76,, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-845 Warszawa), ul. Łucka 18 lok. 76, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 474028, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 7010391922, REGON 146832492, e-mail: biuro@eizba.pl Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich nie podania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1. a)     art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności przed zawarciem umowy,
 2. b)     art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. c)      art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na poszukiwaniu członków zespołu, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora oraz na prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy,
 4. d)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji.
 
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1.     podmioty wspierające proces rekrutacji (m. in. branżowe portale internetowe, portale pośrednictwa pracy),
 2.     podmioty świadczące usługi audytowe i prawne,
 3.     podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
 4.     podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
 5.     podmiot dostarczający pocztę elektroniczną.
Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Zobacz także:

InPost to kolejna firma, która dołączyła do grona partnerów inicjatyw e-Izby w 2023 roku!
InPost to kolejna firma, która dołączyła do grona partnerów inicjatyw e-Izby w 2023 roku!

InPost – Paczkomat, Kurier to kolejna firma, która dołączyła do grona partnerów inicjatyw e-Izby w 2023 roku! […]

Czytaj więcej
TAKI SAM START – przez dialog do rozwiązań
TAKI SAM START – przez dialog do rozwiązań

Izba Gospodarki Elektronicznej kontynuuje kampanię, której celem jest zrównanie szans konkurencyjnych europejskich przedsiębiorców e-commerce z podmiotami kierującymi […]

Czytaj więcej
mBank dołączył do grona partnerów inicjatywy e-Izby
mBank dołączył do grona partnerów inicjatywy e-Izby

Mamy przyjemność przedstawić kolejną firmę, która dołączyła do grona partnerów inicjatyw e-Izby. mBank Polska od lat jest […]

Czytaj więcej
Dołącz do e-Izby
Widzisz błąd na stronie?