Profesjonalny e-sklep. Regulamin i klauzule abuzywne

W trosce o przedsiębiorców oraz sklepy internetowe, Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęła nową inicjatywę edukacyjną, mającą na celu  podniesienie kompetencji w zakresie konstruowania zgodnych z przepisami prawa regulaminów e-sklepów oraz problematyki klauzul abuzywnych. W ramach inicjatywy odbędą się cykle szkoleń, które poprowadzą eksperci z kancelarii partnerskich e-Izby. Pierwszy cykl odbył się w terminie 16-20.11. Relacje z webinarów oraz materiały edukacyjne dostępne są poniżej. 

Poprzez szkolenia e-Izba chce dostarczyć praktycznej wiedzy oraz cennych wskazówek, które realnie przełożą się na pomoc e-biznesom.

Inicjatywa dedykowana jest przedsiębiorcom stawiającym pierwsze kroki w e-commerce, jak i tym, którzy prowadzą działalność w Internecie już od kilku lat, ponieważ poprawnie sporządzony regulamin e-sklepu jest podstawą jego działania i gwarantuje bezpieczeństwo konsumentom.

Partnerami szkoleń “Profesjonalny e-sklep. Regulamin i klauzule abuzywne” są:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów objął patronatem cykl szkoleń pt. „Profesjonalny e-sklep. Regulamin i klauzule abuzywne”

„Kiedy przedsiębiorca będzie konsumentem?”

Prelegentka: Magdalena Golonka, Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • treść zmian w prawie – które przepisy dotyczące konsumentów będą dotyczyły przedsiębiorców?
 • wyzwania związane z interpretacją – kiedy przedsiębiorcę należy traktować jak konsumenta, a kiedy nie?
 • konieczność dostosowania regulaminów w celu uniknięcia klauzul abuzywnych
 • inne przepisy wpływające na relacje pomiędzy przedsiębiorcami – ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i status dużego przedsiębiorcy
 • przykładowe klauzule abuzywne: „Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem.”

Relacja: http s://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne-kiedy-przedsiebiorca-bedzie-konsumentem

 

,,Prawidłowe formułowanie postanowień dotyczących odstąpienia od umowy (zwrotów)”

Prelegentka: Agnieszka Witońska-Pakulska, Pakulski, Kilarski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 • kiedy i kto może dokonać zwrotu – odstąpić od umowy
 • jakich formalności musi dokonać sprzedawca a jakich klient
 • przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
 • przykłady postanowień niedozwolonych dotyczących odstąpienia od umowy
 • zwrot kosztów wysyłki przy odstąpieniu
 • pomniejszenie wartości zwracanego towaru
 • kto oprócz konsumenta będzie mógł odstąpić od umowy od 1 stycznia 2021r.

Relacja: https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne-prawidlowe-formulowanie-postanowien-dot-zwrotow

 

„Meandry procedury reklamacyjnej – zakres, terminy i podstawy rozstrzygnięcia.”

Prelegentka: Magdalena Golonka, Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • opis procedury w regulaminie: co powinna zawierać
 • czego może dotyczyć reklamacja: funkcjonalności sklepu, towaru na podstawie rękojmi, towaru na podstawie gwarancji
 • terminy rozstrzygania reklamacji: przewidziane ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, regulaminem
 • kiedy można zgłaszać reklamacje: granice ustawowe i regulaminowe
 • czy jest sens dzielić klientów: inne zasady dla konsumentów, inne dla (części) przedsiębiorców
 • podstawa rozstrzygnięcia reklamacji
 • sposób udzielenia odpowiedzi
 • przykładowe klauzule abuzywne

Relacja: https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne-meandry-procedury-reklamacyjnej

 

,,Obowiązki sklepu internetowego wobec konsumentów”

Prelegenci: Paulina Maślak-Stępnikowska, Aleksandra Dziurkowska, Emanuel Wanat, Kancelaria WKB

 • UOKiK jako strażnik praw konsumentów – najnowsze trendy ochrony konsumentów w praktyce działalności UOKiK
 • podstawowe obowiązki sklepu internetowego względem konsumenta (case studies)
 • wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumentów (case studies)
 • zasady odpowiedzialności sprzedawcy za podmioty trzecie: kuriera, producenta, importera, pośrednika płatności (case studies)
 • jednostronne zmiany regulaminu sklepu internetowego (case studies)

Relacja: https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne-obowiazki-sklepu-internetowego-wobec-konsumentow

 

,,Klauzule niedozwolone w regulaminach e-sklepów”

Prelegent: Witold Chomiczewski, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

 • pojęcie i ocena klauzul niedozwolonych
 • wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie
 • wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • wyłączenie jurysdykcji sądów polskich lub poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucenie rozpoznania sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Relacja: https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/profesjonalny-e-sklep-regulamin-i-klauzule-abuzywne-klauzule-niedozwolone-w-regulaminach-e-sklepow

Zdjęcie szkolenia
Meandry procedury reklamacyjnej – zakres, terminy i podstawy rozstrzygnięcia - Q&A

 • opis procedury w regulaminie e-sklepu: co powinna zawierać
 • czego może dotyczyć reklamacja: funkcjonalności sklepu, towaru na podstawie rękojmi, towaru na podstawie gwarancji
 • terminy rozstrzygania reklamacji: przewidziane ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, regulaminem
 • kiedy można zgłaszać reklamacje: granice ustawowe i regulaminowe
 • czy jest sens dzielić klientów: inne zasady dla konsumentów, inne dla (części) przedsiębiorców
 • podstawa rozstrzygnięcia reklamacji
 • sposób udzielenia odpowiedzi
 • przykładowe klauzule abuzywne

Pobierz plik
Prawidłowe formułowanie postanowień dotyczących odstąpienia od umowy (zwrotów) - Q&A

 • kiedy i kto może dokonać zwrotu – odstąpić od umowy
 • jakich formalności musi dokonać sprzedawca a jakich klient
 • przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
 • przykłady postanowień niedozwolonych dotyczących odstąpienia od umowy
 • zwrot kosztów wysyłki przy odstąpieniu
 • pomniejszenie wartości zwracanego towaru
 • kto oprócz konsumenta będzie mógł odstąpić od umowy od 1 stycznia 2021r.

Pobierz plik
Prawidłowe formułowanie postanowień dotyczących odstąpienia od umowy (zwrotów)

 • kiedy i kto może dokonać zwrotu – odstąpić od umowy
 • jakich formalności musi dokonać sprzedawca a jakich klient
 • przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
 • przykłady postanowień niedozwolonych dotyczących odstąpienia od umowy
 • zwrot kosztów wysyłki przy odstąpieniu
 • pomniejszenie wartości zwracanego towaru
 • kto oprócz konsumenta będzie mógł odstąpić od umowy od 1 stycznia 2021r.

Pobierz plik
Meandry procedury reklamacyjnej – zakres, terminy i podstawy rozstrzygnięcia

 • opis procedury w regulaminie: co powinna zawierać
 • czego może dotyczyć reklamacja: funkcjonalności sklepu, towaru na podstawie rękojmi, towaru na podstawie gwarancji
 • terminy rozstrzygania reklamacji: przewidziane ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, regulaminem
 • kiedy można zgłaszać reklamacje: granice ustawowe i regulaminowe
 • czy jest sens dzielić klientów: inne zasady dla konsumentów, inne dla (części) przedsiębiorców
 • podstawa rozstrzygnięcia reklamacji
 • sposób udzielenia odpowiedzi
 • przykładowe klauzule abuzywne

Pobierz plik
Obowiązki sklepu internetowego wobec konsumentów

 • UOKiK jako strażnik praw konsumentów – najnowsze trendy ochrony konsumentów w praktyce działalności UOKiK
 • podstawowe obowiązki sklepu internetowego względem konsumenta (case studies)
 • wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumentów (case studies)
 • zasady odpowiedzialności sprzedawcy za podmioty trzecie: kuriera, producenta, importera, pośrednika płatności (case studies)
 • jednostronne zmiany regulaminu sklepu internetowego (case studies)

Pobierz plik
Kiedy przedsiębiorca będzie konsumentem - opracowanie webinaru

 • treść zmian w prawie – które przepisy dotyczące konsumentów będą dotyczyły przedsiębiorców?
 • wyzwania związane z interpretacją – kiedy przedsiębiorcę należy traktować jak konsumenta, a kiedy nie?
 • konieczność dostosowania regulaminów w celu uniknięcia klauzul abuzywnych
 • inne przepisy wpływające na relacje pomiędzy przedsiębiorcami – ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i status dużego przedsiębiorcy
 • przykładowe klauzule abuzywne: „Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem.”

Pobierz plik
Kiedy przedsiębiorca będzie konsumentem - Q&A

Opracowanie zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w przypadku, kiedy przedsiębiorca jest traktowany jako konsument.


Pobierz plik

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze szkoleniami:

Anastasiya Buryanova
Event Specialist
Mail: wspolpraca@eizba.pl
Phone: +48 510075730