Kolejne postulaty firm zrzeszonych w e-Izbie

...

Izba Gospodarki Elektronicznej jest w stałym kontakcie ze swoimi firmami zrzeszonymi i na bieżąco analizuje sytuację na szeroko rozumianym rynku e-handlu. Monitorujemy również wpływ problemów w poszczególnych segmentach rynku i ich wpływ na całość gospodarki. W nawiązaniu do Tarczy Antykryzysowej 2.0 zebraiśmy postulaty firm zrzeszonych w e-Izbie, które w dniu 8.04 2020 roku przekazaliśmy minister Jadwidze Emilewicz, ministrowi Markowi Zagórskiemu oraz posłowi Michałowi Cieślakowi.

Aktualnie widzimy:

  1. Bardzo duże problemy w dostępie do pracowników w obszarze logistyki. Mamy na myśli firmy kurierskie oraz osoby pracujące w magazynach przy szykowaniu paczek dowysyłki z e-sklepów.
  2. Pojawiające się problemy z płynnością finansową.

Pierwsze zjawisko wiąże się z tym, że te stanowiska były często zajmowane przez pracowników z Ukrainy. Przed zamknięciem granic przez Ukrainę, według naszych informacji, wyjechało z Polski nawet ponad 100 000 Ukraińców. Bez wypełnienia tych luk mogą pojawić się duże trudności w funkcjonowaniu całego łańcucha dostaw. Nie tylko wpłynie to negatywnie na dostępność towarów dla konsumentów, ale także spowoduje problemy z zatowarowaniem e- sklepów. Przełoży się to na spadek sprzedaży przez e-sklepy oraz rezygnację z działań marketingowych (bo nie będzie czego reklamować), co uderzy w ten segment rynku. Nastąpi wówczas efekt domina.

Drugi problem łączy się z trudnościami ekonomicznymi dotykającymi coraz szerszą grupę przedsiębiorców.

Z tych względów prosimy o uwzględnienie w kolejnych projektach następujących rozwiązań:

  1. Dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w czasie trwania epidemii i przez okres 6-ciu miesięcy od jej zakończenia.Przyczyni się to do poniesienia atrakcyjności zatrudnienia na tych stanowiskach, bo proponowane wynagrodzenie będzie wyższe. Przyczyni się to również do rozwiązania problemu z aktualnymi brakami kadrowymi i będzie przeciwdziałało bezrobociu.
  2. Zmiany kolejności zaspokajania wierzycieli w toku egzekucji i postępowania upadłościowego, w ten sposób, by wierzyciele, których należności stały się wymagalne w okresie trwania epidemii i przez 6 miesięcy od dnia jej zakończenia byli zaspokajani w kategorii pierwszej.Jest to narzędzie wspierające płynność finansową przedsiębiorców. Pozwalałoby bowiem także na obrót tymi wierzytelnościami i uzyskiwanie za nie wyższej ceny, bo nabywca miałby perspektywę ich zaspokojenia.
  3. Wprowadzenia ulg podatkowych i ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy płacą swoje należności na rzecz kontrahentów w terminie. Rozwiązanie wspierałoby płynność finansową i przeciwdziałało tworzeniu się zatorów płatniczych.
  4. Rozszerzenia możliwości zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne także na większych przedsiębiorców. Działanie zwiększające płynność finansową.
  5. Umożliwienia swobodnego korzystania ze środków znajdujących się na rachunkach split payment na czas trwania epidemii i przez okres 6-ciu miesięcy od dnia jej zakończenia. Rozwiązanie wspiera płynność finansową i przeciwdziała tworzeniu się zatorów płatniczych.
  6. Zawieszenia na czas trwania epidemii i na okres 6-ciu miesięcy od dnia jej zakończenia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Działanie wspiera płynność finansową przedsiębiorstw.
  7. Odejścia od wymogu formy pisemnej dla zawarcia umowy o pracę i umowy leasingu.Ułatwi to zatrudnianie pracowników i to w bezpieczny sposób – bez koniecznościkontaktu lub wysyłania dokumentów pocztą.
  8. Odejścia od wymogu formy pisemnej dla zawarcia umowy leasingu.Zwiększy to dostępność finansowania poprzez leasing. W tym umożliwi internetowe załatwianie formalności leasingowych.

Zmiany te będą istotnym wsparciem dla branży e-handlu, ale także pomogą przedsiębiorcom z innych sektorów gospodarki.

Zobacz także:

Konkurs Performance Marketing Diamonds CEE 2022 rozstrzygnięty
Konkurs Performance Marketing Diamonds CEE 2022 rozstrzygnięty

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 maja 2022 roku w Kinguin Esports Lounge w Gdańsku ogłoszono […]

Czytaj więcej
Konferencja online „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO”
Konferencja online „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO”

W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z […]

Czytaj więcej
XII Europejski Kongres Finansowy – spotkajmy się 6-8 czerwca 2022 w Sopocie
XII Europejski Kongres Finansowy – spotkajmy się 6-8 czerwca 2022 w Sopocie

Serdecznie zapraszamy do udziału w rozpoczynającym się 6 czerwca 2022 w Sopocie EUROPEJSKIM KONGRESIE FINANSOWYM, jednym z […]

Czytaj więcej
Dołącz do e-Izby
Widzisz błąd na stronie?