Postulaty firm zrzeszonych w e-Izbie ws. mechanizmu zbiorczego zgłoszenia celnego w odniesieniu do przesyłek oznaczonych jako prezentowe o charakterze niehandlowym

...

Szanowna Pani
Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Dotyczy sprawy DC10.8800.1.2020

Szanowna Pani Minister,

Nawiązując do pisma Ministerstwa Finansów z 26 marca 2020 r. zawierającego prośbę o
wyrażenie opinii na temat projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych z dnia 23 marca 2020 r. proszę w imieniu Izby
Gospodarki Elektronicznej o przyjęcie poniższych uwag do przedmiotowego projektu
rozporządzenia.

Z treści przedmiotowego rozporządzenia wynika, że planowane jest ułatwienie sprowadzania
do Polski towarów oznaczonych jako przesyłki prezentowe o charakterze niehandlowym
poprzez dopuszczenie ich do rejestracji w ramach mechanizmu zbiorczego zgłoszenia celnego.

Omawiana zmiana może doprowadzić do uprzywilejowania zagranicznych dostawców i
platform handlowych, szczególnie tych dalekowschodnich, kosztem polskich
przedsiębiorców. Formuła przesyłek o charakterze niehandlowym wysyłanych z państwa
trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej jest często nadużywana przez
dostawców z krajów azjatyckich. W celu uniknięcia opłat celnych, wartość przesyłek
handlowych jest albo zaniżana do wymaganej wartości “przesyłki prezentowej”, albo
kategoryzowana jako niehandlowa pomimo odmiennego stanu faktycznego.

Jak się wydaje, wprowadzenie opisanego mechanizmu może doprowadzić do utraty kontroli
przez administrację celną nad przesyłkami niezasadnie opisanymi przez nadawców jako
“prezent”. Jak się bowiem wskazuje w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, istotą
zbiorczego zgłoszenia celnego jest brak obowiązku wykazywania faktycznych odbiorców
towarów (nazwa, adres) oraz brak obowiązku podawania kodów towarowych dla
poszczególnych towarów, bowiem wszystkie towary są ujęte w jednej pozycji zgłoszenia
pomimo ich różnorodności.

Według szacunków Komisji Europejskiej z 2015 r. ok 150 mln przesyłek o wartości poniżej 22
EUR jest importowanych rocznie do UE, a ilość ta rośnie w tempie ok. 15% rocznie. 1 mld EUR
jest tracony z powodu zwolnienia przesyłek rzekomo niehandlowych z opłat celnych i
dodatkowe 4 mld EUR z powodu zaniżania wartości towarów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Pani Minister na wyżej opisane mechanizmy działania, które
powodują utratę znacznych środków finansowych – szczególnie ważnych dla funkcjonowania
gospodarki w obliczu pandemii COVID-19. Prawidłowa diagnoza sytuacji, w której zwolnienia
wynikające z art. 25 i 26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień
celnych, są w rzeczywistości nadużywane przez operatorów przesyłek z Chin, jest również
krytyczna dla dalszego, prawidłowego rozwoju e-handlu, o którego ochronę apelujemy do
Pani Minister.

Z wyrazami szacunku,
radca prawny
Witold Chomiczewski
Pełnomocnik e-Izby ds. Legislacji

Zobacz także:

e-Izba Digital Talk: Premiera poradnika “Zrównoważony e-commerce”
e-Izba Digital Talk: Premiera poradnika “Zrównoważony e-commerce”

E-commerce znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu. Według analizy PwC [1] wartość polskiego e-commerce w 2026 r. […]

Czytaj więcej
SGC: W pogoni za klientem: IG Tracking, nowe narzędzie do targetowania i segmentowania klientów e-commerce
SGC: W pogoni za klientem: IG Tracking, nowe narzędzie do targetowania i segmentowania klientów e-commerce

Zapraszamy na najbliższe zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej, które odbędą się już w piątek 23.04.2021 o godz. 11:00. […]

Czytaj więcej
SGC: Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce
SGC: Nowe zasady opodatkowania VAT w e-commerce

Zapraszamy na najbliższe zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej, które odbędą się już w środę 21.04.2021 o godz. 11:00. […]

Czytaj więcej
Dołącz do e-Izby
Widzisz błąd na stronie?