Struktura legislacyjna

Silna reprezentacja legislacyjna Izby Gospodarki Elektronicznej

Cele grupy

  • edukacja branży e-commerce w zakresie zmian prawnych,
  • identyfikacja problemów prawnych z jakimi borykają się Przedsiębiorcy branży e-commerce i opracowanie planu działania, celem poprawy sytuacji,
  • realizacja celów e-Izby w obszarze legislacji krajowej i zagranicznej,
  • przygotowywanie ekspertyz prawnych, w szczególności stanowisk i opinii,
  • uczestnictwo w procesach legislacyjnych, w tym w konsultacjach społecznych i publicznych, komisjach sejmowych, pracach ministerialnych w zakresie tematyki związanej z gospodarką cyfrową,
  • reprezentacja e-Izby podczas wydarzeń branżowych.

Kogo zapraszamy

  • praktyków zajmujących się legislacją w zakresie gospodarki cyfrowej,
  • przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie prawa związanego z e-commerce,
  • niezależnych ekspertów prawnych w e-commerce,
  • Członków i Partnerów e-Izby chcących zaangażować się w prace Grupy merytorycznej.

Dołącz do e-Izby!

pl