Stanowiska, postulaty, opinie Izby Gospodarki Elektronicznej

Stanowiska i postulaty legislacyjne Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izba), które przekazywaliśmy do Premiera, Ministerstw oraz Komisji Europejskiej.

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej 2022

Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej 2021

Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych w Gospodarce Cyfrowej 2020
Opracowanie przygotowane przez koordynatorów legislacyjnych e-Izby oraz konsultantów biznesowych z firm zrzeszonych w Izbie. Księga Niwelowania Barier Legislacyjnych naświetla bariery prawne hamujące rozwój e-gospodarki.

Odpowiedzi e-Izby

Najważniejsze zmiany wynikające z Dyrektywy Omnibus – One Pager dla e-przedsiębiorcy
Promocje w e-commerce – na co zwrócić uwagę? – One Pager dla konsumenta
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo Olgi Semeniuk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo Pawła Selery, Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, ws. równych ram konkurencyjnych dla przedsiębiorców polskich, europejskich i poza UE
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej na pismo minister Wandy Buk ws. prac nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej dotycząca Digital Package dla Ministerstwa Finansów
Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Stanowiska e-Izby

Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy z dnia 2.01.2023 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr UC 136) – 02.03.2023r.
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej COM(2022) 701 oraz COM(2022) 704 -„VAT in the Digital Age” – „pakiet ViDA” – 14.02.2023
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości numer z wykazu UD472
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 30.11.2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw (nr UD 468) – „projekt KSeF”
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej numer z wykazu UD402
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy z dnia 27.10.2022 o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dobre praktyki w konsultacjach publicznych
Polska Cyfrowa. Pakiet zmian 2022
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej w ramach prekonsultacji założeń dotyczących obowiązków sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej – 21 lipca 2022 r.
Stanowisko uzupełniające Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw numer z wykazu UC86 – 20 czerwca 2022 r.
Stanowisko e-Izby VAT in the Digital Age – comments as part of public consultation (13.05.2022)
Stanowisko e-Izby do projektu ustawy z dnia 28.03.2022 o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (06.05.2022)
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (18.03.2022)
Stanowisko dotyczące Digital Market Act z dnia 10.08.2021
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 – druk sejmowy 1981 – 01.02.2022
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – nr z wykazu UD286 – wraz z pismem przewodnim do Komisji Finansów Publicznych
Stanowisko i uwagi Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 26.07.2021 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – w ramach programu „Polski Ład” z dnia 28.10.2021 r.
Opinia Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy z dnia 26.07.2021

Opinia Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 26.07.2021 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – w ramach programu „Polski Ład”

Pismo e-Izby w sprawie Polskiego Ładu z dnia 16.07.2021 r.
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy z dnia 24.06.2021 o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw – 30.07.2021
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej w zakresie zgód na komunikację marketingową z dnia 2 marca 2021 r.
Uwagi Członków Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 5 lutego 2021 r.
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 28 stycznia 2021 r.
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 22.10.2020 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – 27.04.2021
Position of the Chamber of Digital Economy on the draft of October 22, 2020, of the Act on amending the Value Added Tax Act and certain other acts
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 22.10.2020 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – 26.11.2020
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – 21.09.2020
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące równych ram konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące art. 6 – 8 projektu rozporządzenia e-Privacy w wersji zaproponowanej przez prezydencję chorwacką – 28.02.2020
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące okresu przejściowego dla wdrożenia silnego uwierzytelnienia – 20.08.2019
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące art. 18 Ust. 4 u.ś.u.d.e. – 26.07.2019
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – 15.07.2019
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – 09.01.2019
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej – nr projektu UD277._2018
Odpowiedź Izby Gospodarki Elektronicznej dla Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących walki z nielegalnymi treściami w Internecie
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ?on promoting fairness and transparency in online intermediated trade?
Stanowisko e-Izby w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
Stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu nowelizacji ustaw o CIT i PIT 12.10.2017
Stanowisko e-Izby w ramach konsultacji projektu CSIOZ
Uwagi Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu ustawy o ochronie danych osobowych 05.07.2017
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące poselskiego projektu ustawy o jednolitej cenie książki
Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017r.
Stanowisko e-Izby dot. Autokorekty do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – druk sejmowy 870
Stanowisko e-Izby w sprawie blokowania geograficznego
Stanowisko e-Izby dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – druk sejmowy 870, 12.10.2016 r.
Stanowisko (wstępne) dotyczące objęcia branży handlu elektronicznego zakresem podmiotowym regulacji dotyczącej nowej formy opodatkowania działalności handlowej i usługowej (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016002) 14 stycznia 2016
Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154) na web. (Sygn. pisma: S/LEG/PL/2016001) 08 stycznia 2016
Stanowisko do projektu poselskiego Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – 22 czerwca 2015

Postulaty e-Izby

List e-Izby do Ministerstwa Finansów ws. VAT in the Digital Age
Apel Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczący odroczenia wejścia w życie Polskiego Ładu
Pismo e-Izby do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, ws. Polskiego Ładu.pdf
Postulaty firm zrzeszonych dot. mechanizmu zbiorczego zgłoszenia celnego w odniesieniu do przesyłek oznaczonych jako prezentowe o charakterze niehandlowym
Kolejne postulaty Izby Gospodarki Elektronicznej
Pierwsze postulaty Izby Gospodarki Elektronicznej odnośnie kryzysu wywołanego koronawirusem
Pismo do Tadeusza Kościńskiego ws. podzielnej płatności
Manifest „Równych szans dla jednolitego rynku cyfrowego” 01.2019
Postulat do MasterCard ws. limitu obrotu akceptanta w modelu Payment Facilitator – 10 listopada 2015
Odpowiedzi na pytania konsultacyjne dot. dyrektywy PSD 2, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 07.10.2016 r.

Opinie legislacyjne e-Izby

Propozycja e-Izby ws. zmian w przepisach regulujących dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych
Pismo do MPiT ws. split payment_21.06.2019
Opinia Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie kas rejestrujących
Opinia ws. podatku cyfrowego 2018
Opinia legislacyjna e-Izby w sprawie Projektu ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw (UC58) [Sygn. dok.: O/PL/001/16]
Sugestie Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu Stanowiska RP w sprawie Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geoblokowania [Sygn dok.: O/PL/002/16]

Opinie ekspertów e-Izby

Opinia Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych w sprawie zgodności projektu ustawy o książce z Konstytucją RP (druk sejmowy 3477)
Opinia Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w sprawie projektu art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”
New Technology for Omnicommerce – Klauzula RODO

Dołącz do e-Izby!

?>