Kupuję w internecie

Akcja ,,KUPUJĘ W INTERNECIE” ma charakter edukacyjny. Jej celem jest pokazanie Konsumentom, że zakupy w Internecie są łatwe, szybkie i wygodne. Za pomocą obrazów, dźwięków i słów przeprowadzamy Użytkowników przez kolejne etapy procesu zakupowego

Pokazujemy jak zapewnić sobie najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas zakupów w Internecie. Kampania ma charakter cykliczny. Co roku, w listopadzie są realizowane jej kolejne edycje.  Edukacja Konsumentów trwa przez cały rok.

Osią akcji jest poradnik Jak kupować w Internecie?. Znajdują się w nim infografiki, które pokazują, że zakupy w Internecie są proste, szybkie i bezpieczne. Nad treściami poradnika pracowali eksperci Izby Gospodarki Elektronicznej, którzy podjęli tematykę praw e-konsumenta, scharakteryzowali różne aspekty kupowania w Internecie, pokazali dane z europejskich raportów i przeglądów rynkowych. Dodatkowo w poradniku znalazł się Dekalog Bezpiecznych zakupów online e-Commerce Polska, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów, jak i e-przedsiębiorców.

Więcej informacji: www.kupujewinternecie.info.pl