E-eksport B2B. Aspekty funkcjonalne i technologiczne.

...

Przygotowując się do rozpoczęcia działalności e-eksportowej B2B (eCommerce B2B cross-border) należy wziąć pod uwagę również aspekty funkcjonalne i technologiczne. Wynikają one z celów i potrzeb biznesowych oraz oferty dostępnych rozwiązań – platform i technologii.

Podstawowe opcje, silnie skorelowane z dostępnymi opcjami biznesowymi, to:

  1. Skorzystanie z marketplace funkcjonującego już na interesującym nas rynku.
  2. Własna platforma e-eksportowa B2B.

 

Marketplace

Stosunkowo najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia sprzedaży B2B na innych rynkach jest dołączenie do funkcjonującego już na danym rynku marketplace – wertykalnego (branżowego) bądź horyzontalnego (wielobranżowego). Niewątpliwą korzyścią jest szybkość wejścia na interesujący nas rynek oraz dostęp do zwykle dużej bazy potencjalnych klientów.  Trzeba natomiast pamiętać o konieczności dostosowania się do reguł tam obowiązujących oraz o opłatach związanych z uczestnictwem w marketplace, najczęściej w postaci opłaty subskrypcyjnej i/lub opłaty od każdej transakcji. Udział w marketplace może też wiązać się z bardziej bezpośrednim konkurowaniem, poprzez umożliwienie porównywania oferowanych produktów z ofertą konkurencji.

Technologicznie, w najprostszej postaci obsługa sprowadza się do założenia konta sprzedającego (wraz z zawarciem umowy) oraz udostępnienia produktów poprzez bezpośrednie wprowadzanie ich opisów w panelu użytkownika bądź poprzez import opisów z plików.

Bardziej zaawansowane rozwiązania umożliwiają wymianę danych i dokumentów handlowych w formacie i na zasadach EDI (Electronic Data Interchange) czy też skorzystanie z API (Application Programming Interface) marketplace, a więc i integrację z innymi systemami e-eksportera (ERP, CRM, itp).

 

Własna platforma e-eksportowa B2B

Uruchamiając działalność eCommerce B2B cross-border pamiętajmy, że powinniśmy zaopatrzyć się w rozwiązanie, które z jednej strony oferuje niezbędne funkcjonalności platformy B2B[1], a z drugiej – uwzględnia specyfikę działalności eksportowej.

Ta specyfika obejmuje lokalizowanie treści oraz prowadzenie kampanii marketingowych (z uwzględnieniem lokalnych zwyczajów i kultury), ceny i realizację płatności w lokalnych walutach, lokalną czy też międzynarodową logistykę, a także zaadresowanie kwestii podatków i ceł oraz szerzej – działania zgodnie z obowiązującym na danym rynku prawem.

Warto rozważyć wdrożenie rozwiązania PIM (Product Information Management), pozwalającego w spójny i kontrolowany sposób zarządzać wielojęzyczną i multimedialną informacją produktową.

Organizując obsługę danego rynku należy pamiętać, iż dzienne okno czasowe składania zamówień może nie pokrywać się ze standardowymi godzinami pracy w Polsce. Inny też może być kalendarz dni wolnych i świąt. Wpływa to bezpośrednio na organizację obsługi klienta, przy czym inteligentne chatboty i zautomatyzowanie procesów decyzyjnych coraz częściej w takich sytuacjach zastępują człowieka.

Bezpieczeństwo platformy eCommerce B2B cross-border jest krytycznie ważne z punktu widzenia ochrony informacji handlowych oraz budowania relacji zaufania z klientami zza granicy. Wskazane nadanie właściwej rangi bezpieczeństwu informacji w przedsiębiorstwie, na przykład przez wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmującego zarówno aspekty organizacyjne jak i techniczne. Jeśli chodzi o te ostatnie, to zalecane jest stosowanie MFA (Multi Factor Authentication) wraz z wymuszaniem silnych haseł i CAPTCHA, protokołów komunikacyjnych HTTPS i SSL/TLS czy też WAF (Web Application Firewall).

Istotną korzyścią wynikającą z posiadania własnej platformy e-eksportowej jest możliwość jej zbudowania i rozbudowywania pod kątem własnych potrzeb biznesowych oraz zintegrowania jej z pozostałymi systemami wspomagającymi funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z kosztami, dlatego należy kierować się rachunkiem ekonomicznym, czyli obliczyć i zaplanować zwrot z inwestycji.

[1] Więcej o potrzebach i preferencjach użytkowników w tym zakresie można przeczytać w raporcie “E-commerce B2B. Digitalizacja handlu B2B”, Santander Bank Polska, czerwiec 2021.

Zobacz także:

Tricord nowym członkiem e-Izby
Tricord nowym członkiem e-Izby

Firma Tricord sp. z o.o. jest wydawcą portalu ecommerceportal.pl. Portal ecommerceportal.pl to źródło interesującej wiedzy o tym, […]

Czytaj więcej
Infobip nową firmą zrzeszoną w e-Izbie
Infobip nową firmą zrzeszoną w e-Izbie

Infobip to wiodący dostawca rozwiązań CpaaS i SaaS  umożliwiającym  firmom dostarczanie wiadomości poprzez dowolny preferowany przez użytkownika […]

Czytaj więcej
E-Izba Round Table-Nowy Cyfrowy Ład
E-Izba Round Table-Nowy Cyfrowy Ład

Pandemia i konieczność dostosowania się biznesu do nowej e-rzeczywistości tylko uwydatniły znaczenie transformacji cyfrowej. Aby przedsiębiorcy mogli […]

Czytaj więcej
Dołącz do e-Izby
Widzisz błąd na stronie?