lipiec 05, 2024
e-Izba blog

Cyfrowy paszport produktu jako część Zielonego Ładu

Cyfrowy paszport produktu, Digital Product Passport, DPP – koncepcja i dyrektywa UE oraz sposób prowadzenia biznesu są częścią projektowanego i wdrażanego systemu, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym, jako części Zielonego Ładu.

Na paszport można spojrzeć jak na opowieść o firmie i jej produktach, a to stwarza szanse dla biznesu na utrwalenie pozycji rynkowej i znalezienie nowych klientów. Chodzi o cyfrowy zapis historii produkcji i dystrybucji elektrycznej szczotki do zębów, czy telewizora, która zaczyna się od surowców, pokazuje precyzyjnie i rzetelne informacje o składzie, warunkach pracy w fabryce i bezpieczeństwie użytkowania. Ta regulacja prawna ma charakter przyrostowy, bo DPP rozwijając się zmierza do tego, by w przyszłości większość produktów wprowadzanych na rynek UE będzie musiała mieć paszport. Na początek jest to sektor baterii, elektronika i tekstylia.

Wydaje się, że DPP będzie impulsem do poszukiwania nowych możliwości w zakresie modeli biznesowych, aby odpowiadały podejściu w obiegu zamkniętym. Zarówno biznes, ale też klienci B2B i konsumenci będą zgłaszać różne potrzeby w zakresie paszportu. W pracach na regulacjami wykonawczymi należy uwzględnić te różne perspektywy.

Dzięki dokumentowi w formie kodu QR konsumenci będą mogli łatwo sprawdzić informacje tj.: skład, pochodzenie, możliwości naprawy i instrukcje recyklingu. Zadanie dla sektora publicznego w tym zakresie polegać będzie na stosowaniu kryteriów DPP w rozstrzyganiu zamówień publicznych.

KE przy wdrażaniu rozporządzenia DPP wskazała na w/w branże (baterie, elektronika i tekstylia) uwzględniając poziom ich dojrzałości pod względem wykorzystania danych, oraz złożoność łańcuchów dostaw.

KE wyszła przy tym z założenia, że nie ma gospodarki cyrkularnej bez obiegu danych. Każdy biznes musi więc liczyć się z tym, że wprowadzenie paszportów na pełną skalę wymaga nowych usług ułatwiających wymianę danych, tj.: pośrednictwo w ich przekazywaniu, certyfikacja zgodności, bezpieczeństwo informatyczne. Sięgając daleko w łańcuchu wartości biznes w sposób strategiczny powinien określić swoje miejsce, zasoby i możliwości rozwoju nie tylko w gospodarce o obiegu zamkniętym, ale w gospodarce opartej na danych.

Warto wiedzieć o tym, że w tak zaprojektowanej gospodarce:

  • Pośrednicy danych to zaufane strony trzecie. Łączą firmy i ułatwiają bezpieczną wymianę big data pomiędzy aktorami gospodarczymi, bez przechowywania danych. Pośrednicy podlegają regulacjom KE na mocy ustawy o zarządzaniu danymi (DGA).
  • Przestrzeń danych to rozproszony system informatyczny, który umożliwia bezpieczne i godne zaufania transakcje danymi pomiędzy uczestnikami (B2B), przy  jednoczesnym zapewnieniu zaufania i ich nienaruszalności.

Zielony Ład to ambitny plan przekształcenia naszej UE w gospodarkę zasobooszczędną, konkurencyjną i neutralną dla klimatu w 26 lat – do połowy wieku, z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej. Należy tu też wskazać postęp technologiczny i przemysłowy, w tym tworzenie miejsc pracy w neutralnych dla klimatu sektorach gospodarki, jako ambitny cel. Cyfrowy paszport produktu ma tu do odegrania bardzo niebagatelną rolę.

pl