Cross-border e-commerce

 • Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020
 • Raport Ministerstwa Rozwoju i PwC, zrealizowany przy współpracy merytorycznej e-Izby
 • e-Commerce Markets
 • Warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej – cykl wydarzeń o tematyce cross-border
 • Katalog firm zrzeszonych w e-Izbie wspierających rozwój e-eksportu 
 • Case studies opisujące sukces wejścia polskich e-sklepów na rynki zagraniczne

Poradniki e-Izby oraz firm zrzeszonych w tematyce cross-border

Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020 został przygotowany przez członków Grup Merytorycznych Cross-border e-commerce oraz Edukacja i promocja. Jest on przeznaczony dla sklepów, które chcą rozpocząć sprzedaż do innych krajów. Zawiera wskazówki, jak rozpocząć sprzedaż międzynarodową oraz jakich narzędzi reklamowych użyć.

Poradnik jest uzupełnieniem Poradnika e-Commerce Polska: Handel transgraniczny, wydanego w 2018 roku.

Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020 Poradnik e-Izby: Handel transgraniczny 2018
Zdjęcie Poradniki e-Izby oraz firm zrzeszonych w tematyce cross-border
MakesYouLocal: Jak Twój sklep może odnieść sukces za granicą?

MakesYouLocal, firma e-Izby specjalizująca się w handlu transgranicznym, opracowała mini poradnik, w którym zawarte zostały wskazówki odnośnie cross-border e-commerce.

W publikacji znalazły się m.in. informacje odnośnie wyboru rynku, zlokalizowania sklepu, budowania relacji z zagranicznym klientem oraz strategii.


Pobierz plik
Raport ,,Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”

Wraz z postępującą globalizacją wzrasta znaczenie wzajemnych współzależności gospodarczych i relacji handlowych. Czynniki m.in. takie jak specjalizacja gospodarcza, swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług oraz znoszenie kolejnych barier zaowocowały najwyższymi w historii poziomami handlu międzynarodowego.

Globalna wymiana dóbr i usług przyczynia się do specjalizacji poszczególnych gospodarek w określonych sektorach, a co za tym idzie, także do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu. Znaczenie eksportu i jego wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów od kilkudziesięciu lat staje się już nie tylko tematem dyskusji światowych ekonomistów i przywódców, ale także polem do działania dla rządzących. Koncentracja świadomych, systemowo podejmowanych kroków na rzecz wspierania eksportu ma już długą historię. Państwa z całego świata oferują różne działania mające na celu umożliwienie lub przyśpieszenie procesów związanych z internacjonalizacją poszczególnych branż bądź przedsiębiorców.

Drugim trendem, niewątpliwie wpływającym na to jak kształtować się będą przyszłe gospodarki i przewagi konkurencyjne poszczególnych branż jest nieustanny rozwój technologii IT/ICT. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, powszechny dostęp do Internetu oraz zmieniające się zachowania konsumentów skutkują cyfryzacją gospodarek, stając się niejako nowym motorem wzrostu. Naturalnym następstwem rosnącego, strategicznego już z perspektywy rozwoju gospodarczego i kreowania dobrobytu, znaczenia eksportu oraz postępującej cyfryzacji jest zagadnienie rozumiane jako e-eksport (tj. cross-border e-commerce). Pomimo rosnącej sprzedaży eksportowej z Polski poprzez strony internetowe lub aplikacje (wg dostępnych danych za 2016 rok osiągnęła ona poziom 27,6 mld PLN), to w porównaniu do innych państw UE, Polska cechuje się bardzo niskim odsetkiem firm prowadzących e-eksport (4% wobec średniej europejskiej 7% przedsiębiorstw ogółem prowadzących sprzedaż poprzez strony internetowe do innych krajów UE). Niniejszy raport zawiera analizę sytuacji e-eksportowej w Polsce i na świecie, przedstawia wyniki badań polskich przedsiębiorców (dostrzegane bariery i szanse) oraz prezentuje rekomendacje na rzecz wsparcia.


Pobierz plik
Europe 2020: Ecommerce Region Report

Ecommerce Region Report został zrealizowany na zlecenie Ecommerce Europe, którego e-Izba jest długoletnim i aktywnym członkiem.

Raport zawiera dane liczbowe e-handlu według kraju, przegląd rynku europejskiego, pogłębione wywiady, analizę wpływu Covid-19 na handel elektroniczny, analizę handlu mobilnego, wpływ Brexitu na europejski e-handel oraz kilka interesujących studiów przypadku.

Raport jest ogólnodostępny pod linkiem: https://retailx.net/product/europe-2020/


Pobierz plik

e-Commerce Markets

Analizy e-Commerce Markets zawierają najważniejsze informacje względem zagranicznych rynków e-commerce. Opisane zostały w nich preferencje zakupowe konsumentów, które pomogą przedsiębiorcom w budowie strategii wejścia na dany rynek. Autorem analiz jest Paweł Mazurek, Country Manager Data Insight, szef Grupy Merytorycznej e-Badania.

Zdjęcie e-Commerce Markets
Rynek e-commerce w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest czwartym co do wielkości rynkiem e-commerce na świecie, który w 2019 roku oszacowany został na 79 mld USD. Według zebranych danych, aż 59,5 miliona Brytyjczyków dokonało zakupów online, najczęściej sięgając po produkty modowe. Z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, Wielka Brytania jest rynkiem ciekawym, bowiem charakteryzuje się dużą siłą nabywczą, przyzwyczajeniem do zakupów online czy dominacją platform zakupowych.


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Niemczech

Niemcy są 5 co do wielkości rynkiem e-commerce na świecie, który w 2020 ma osiągnąć poziom 103.9 miliardów euro. Według danych, obecnie 66 mln Niemców kupuje online, najczęściej wybierając przy tym elektronikę czy modę. Co więcej, odpowiadają oni za 15% całkowitej wartości zakupów transgranicznych.


Pobierz plik
Rynek e-commerce we Francji

Francja jest 6 co do wielkości rynkiem na świecie, a jego obrót w 2020 roku szacowany jest na 115 mld euro. Według zebranych danych 40 mln Francuzek i Francuzów regularnie kupuje online, co przełożyło się na 1,7 mld transakcji w 2019 roku. Najpopularniejszym segmentem francuskiego e-commerce są podróże, wycenione na 30 mld euro. Należy również wspomnieć, iż Francuzi bardzo chętnie dokonują transgranicznych zakupów online – jest to aż 36% e-konsumentów.


Pobierz plik

Jak rozpocząć globalną ekspansję? Doświadczenia liderów z branży

W webinarze znajdziesz:

 • Zwiększenie konwersji transakcji, dzięki zoptymalizowanemu przepływowi płatności.
 • Poprawa wskaźników autoryzacji, poprzez strategię akwizycji z podejściem lokalnym.
 • Zwiększanie współczynników konwersji i obniżanie kosztów dzięki danym o płatnościach.

Prelegent: Jakub Czerwiński, Adyen

Link do webinaru Pobierz prezentację
GO Russia! Rozwój biznesu w Rosji poprzez stworzony ecosystem marketplacu rosyjskiego i firmy logistycznej

W webinarze znajdziesz:

 • Jak zacząć sprzedaż w Rosji bez lokalnych inwestycji – kanał cross-border dropshipping.  
 • Rosyjski e-commerce: dynamika i prognozy, grupa docelowa i struktura popytu.
 • Zorganizowanie logistyki z Polski do Rosji poprzez X-press Couriers, łącznie z odprawami celnymi.  
 • Dodatkowe możliwości marketingowe.

Prelegent: afał Pietrwalski, Xpress Courier oraz Petr Rozanski, Ozon.ru

Link do webinaru Pobierz prezentację
Cross-border e-commerce, czyli jak zacząć sprzedawać za granicą

W webinarze znajdziesz:

 • Dostępne narzędzia w cross-border e-commerce.
 • Rynki ościenne.
 • Kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy planowaniu ekspansji zagranicznej sprzedaży.

Prelegent: Paweł Mazurek, Data Insight

Link do webinaru Pobierz prezentację
Cross-border – ekspansja od 1 do 15 rynków. Na co zwrócić uwagę.

W webinarze znajdziesz:

 1. Analiza rynku:
  – ograniczenia
  – płatności
  – cechy narodowe
 2. Automatyzacja procesów:
  – więcej zamówień = więcej pracy
  – drugi język = więcej kłopotów
  – więcej automatyzacji = więcej błędów
 3. Narzędzia w handlu transgranicznym:
  – uprość sobie życie za pomocą technologii
 4. Obsługa Klienta w kanale cross-border e-commerce:
  – wyzwania i ciekawe rozwiązania
 5. SEO:
  – podstawy międzynarodowego SEO

Prelegent: Kacper Gugała, Director of Sales w ORBA

Link do webinaru Pobierz prezentację

Najbliższe zajęcia Szkoły Gospodarki Cyfrowej:

 • 28.06 – 1.07 – Tydzień z Cross-border e-commerce

Katalog firm zrzeszonych w e-Izbie wspierających rozwój e-eksportu

Katalog prezentuje firmy zrzeszone w e-Izbie, wspierające przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, we wdrożeniu oraz rozwoju sprzedaży transgranicznej.  W katalogu wyszczególnione zostały informacje o firmie, nazwy stron internetowych oraz dane kontaktowe.

Pobierz plik
Zdjęcie e-Commerce Markets

Case studies ekspansji zagranicznej polskich e-sklepów

Case studies opisują sukces polskich przedsiębiorstw w cross-border e-commerce. Opracowanie pokazuje, jak zacząć proces ekspansji na rynki zagraniczne i na co zwrócić szczególną uwagę.

Pobierz plik
Zdjęcie e-Commerce Markets

Kontakt w kwestiach związanych z tematem cross-border e-commerce:

Helena Ramatowska
Asystentka Grup Merytorycznych
Mail: grupymerytoryczne@eizba.pl
Phone: +48 690 490 654