Cross-border e-commerce

 • Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020
 • Raport Ministerstwa Rozwoju i PwC, zrealizowany przy współpracy merytorycznej e-Izby
 • e-Commerce Markets
 • Warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej – cykl wydarzeń o tematyce cross-border
 • Katalog firm zrzeszonych w e-Izbie wspierających rozwój e-eksportu 
 • Case studies opisujące sukces wejścia polskich e-sklepów na rynki zagraniczne

Poradniki e-Izby oraz firm zrzeszonych w tematyce cross-border

Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020 został przygotowany przez członków Grup Merytorycznych Cross-border e-commerce oraz Edukacja i promocja. Jest on przeznaczony dla sklepów, które chcą rozpocząć sprzedaż do innych krajów. Zawiera wskazówki, jak rozpocząć sprzedaż międzynarodową oraz jakich narzędzi reklamowych użyć.

Poradnik jest uzupełnieniem Poradnika e-Commerce Polska: Handel transgraniczny, wydanego w 2018 roku.

Poradnik e-Izby: Cross-border e-commerce 2020 Poradnik e-Izby: Handel transgraniczny 2018
Zdjęcie Poradniki e-Izby oraz firm zrzeszonych w tematyce cross-border
MakesYouLocal: Jak Twój sklep może odnieść sukces za granicą?

MakesYouLocal, firma e-Izby specjalizująca się w handlu transgranicznym, opracowała mini poradnik, w którym zawarte zostały wskazówki odnośnie cross-border e-commerce.

W publikacji znalazły się m.in. informacje odnośnie wyboru rynku, zlokalizowania sklepu, budowania relacji z zagranicznym klientem oraz strategii.


Pobierz plik
European Ecommerce Report 2022

Ecommerce Europe i EuroCommerce opublikowały wspólnie najnowszy Raport o europejskim handlu elektronicznym w 2022 roku. W 2021 roku europejski e-handel wzrósł o 13% do 718 mld euro. Tempo wzrostu pozostało stabilne, choć nieznacznie wzrosło w porównaniu z rokiem 2020. Dane dotyczące obrotów B2C w 2021 r. pokazują, że handel elektroniczny nadal się rozwija, pomimo zniesienia blokad i możliwości ponownego odwiedzania przez konsumentów sklepów fizycznych.
E-Izba aktywnie uczestniczyła w tworzeniu raportu. Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik
European Ecommerce Report 2021

Ecommerce Europe i EuroCommerce oraz zrzeszone organizacje w tym Izba Gospodarki Elektronicznej wspólnie opublikowały Europejski Raport E-commerce 2021. W 2020 r. całkowity europejski handel elektroniczny wzrósł do 757 mld euro, o 10% więcej z 690 mld euro w 2019 r. Rok 2020 był wyjątkowy, naznaczony pandemią COVID-19 i wynikającą z tego ważną rolą e-commerce zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Znajduje to również odzwierciedlenie we wskaźnikach wzrostu, które pozostały znaczące (10%), ale nieznacznie spadły w porównaniu z 2019 r. (14%). COVID-19 znacznie zwiększył sprzedaż e-commerce, ale gwałtowny spadek sprzedaży online w sektorze turystyki i usług (imprezy, bilety itp.) przyczynił się do zahamowania ogólnego wzrostu. E-Izba aktywnie uczestniczyła w tworzeniu raportu. Zapraszamy do lektury!


Pobierz plik
Raport ,,Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”

Wraz z postępującą globalizacją wzrasta znaczenie wzajemnych współzależności gospodarczych i relacji handlowych. Czynniki m.in. takie jak specjalizacja gospodarcza, swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług oraz znoszenie kolejnych barier zaowocowały najwyższymi w historii poziomami handlu międzynarodowego.

Globalna wymiana dóbr i usług przyczynia się do specjalizacji poszczególnych gospodarek w określonych sektorach, a co za tym idzie, także do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu. Znaczenie eksportu i jego wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów od kilkudziesięciu lat staje się już nie tylko tematem dyskusji światowych ekonomistów i przywódców, ale także polem do działania dla rządzących. Koncentracja świadomych, systemowo podejmowanych kroków na rzecz wspierania eksportu ma już długą historię. Państwa z całego świata oferują różne działania mające na celu umożliwienie lub przyśpieszenie procesów związanych z internacjonalizacją poszczególnych branż bądź przedsiębiorców.

Drugim trendem, niewątpliwie wpływającym na to jak kształtować się będą przyszłe gospodarki i przewagi konkurencyjne poszczególnych branż jest nieustanny rozwój technologii IT/ICT. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, powszechny dostęp do Internetu oraz zmieniające się zachowania konsumentów skutkują cyfryzacją gospodarek, stając się niejako nowym motorem wzrostu. Naturalnym następstwem rosnącego, strategicznego już z perspektywy rozwoju gospodarczego i kreowania dobrobytu, znaczenia eksportu oraz postępującej cyfryzacji jest zagadnienie rozumiane jako e-eksport (tj. cross-border e-commerce). Pomimo rosnącej sprzedaży eksportowej z Polski poprzez strony internetowe lub aplikacje (wg dostępnych danych za 2016 rok osiągnęła ona poziom 27,6 mld PLN), to w porównaniu do innych państw UE, Polska cechuje się bardzo niskim odsetkiem firm prowadzących e-eksport (4% wobec średniej europejskiej 7% przedsiębiorstw ogółem prowadzących sprzedaż poprzez strony internetowe do innych krajów UE). Niniejszy raport zawiera analizę sytuacji e-eksportowej w Polsce i na świecie, przedstawia wyniki badań polskich przedsiębiorców (dostrzegane bariery i szanse) oraz prezentuje rekomendacje na rzecz wsparcia.


Pobierz plik
Europe 2020: Ecommerce Region Report

Ecommerce Region Report został zrealizowany na zlecenie Ecommerce Europe, którego e-Izba jest długoletnim i aktywnym członkiem.

Raport zawiera dane liczbowe e-handlu według kraju, przegląd rynku europejskiego, pogłębione wywiady, analizę wpływu Covid-19 na handel elektroniczny, analizę handlu mobilnego, wpływ Brexitu na europejski e-handel oraz kilka interesujących studiów przypadku.

Raport jest ogólnodostępny pod linkiem: https://retailx.net/product/europe-2020/


Pobierz plik

e-Commerce Markets

Analizy e-Commerce Markets zawierają najważniejsze informacje względem zagranicznych rynków e-commerce. Opisane zostały w nich preferencje zakupowe konsumentów, które pomogą przedsiębiorcom w budowie strategii wejścia na dany rynek. Autorem analiz jest Julia Żukowska, Asystentka Grup Merytorycznych.

Zdjęcie e-Commerce Markets
Rynek e-commerce w Czechach

Udział handlu elektronicznego w Czechach wzrośnie z 15% w roku 2020
do około 20% w 2025r. Tak prognozuje dane CBRE, stawiając ten kraj na
3 miejscu pod względem wzrostu sprzedaży online w Europie (zaraz po
Wielkiej Brytanii oraz Holandii). Rynek e-commerce w Czechach nie
został zdominowany przez wielkich graczy jak w Polsce (w tak dużym
stopniu), wręcz odwrotnie – Czesi są mocarstwem mniejszych e-sklepów.
Na chwilę obecną jest ich ponad 40 tys. To największa ilość w Europie, zważywszy na liczbę mieszkańców. Rośnie tu też udział zagranicznych klientów w przestrzeni e-commerce. Rodzi się szansa dla polskich
sprzedawców, by do tego środowiska dołączyli i mogli z sukcesami się
rozwijać.


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest czwartym co do wielkości rynkiem e-commerce na świecie, który w 2019 roku oszacowany został na 79 mld USD. Według zebranych danych, aż 59,5 miliona Brytyjczyków dokonało zakupów online, najczęściej sięgając po produkty modowe. Z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, Wielka Brytania jest rynkiem ciekawym, bowiem charakteryzuje się dużą siłą nabywczą, przyzwyczajeniem do zakupów online czy dominacją platform zakupowych.


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Niemczech

Niemcy są 5 co do wielkości rynkiem e-commerce na świecie, który w 2020 ma osiągnąć poziom 103.9 miliardów euro. Według danych, obecnie 66 mln Niemców kupuje online, najczęściej wybierając przy tym elektronikę czy modę. Co więcej, odpowiadają oni za 15% całkowitej wartości zakupów transgranicznych.


Pobierz plik
Rynek e-commerce we Francji

Francja jest 6 co do wielkości rynkiem na świecie, a jego obrót w 2020 roku szacowany jest na 115 mld euro. Według zebranych danych 40 mln Francuzek i Francuzów regularnie kupuje online, co przełożyło się na 1,7 mld transakcji w 2019 roku. Najpopularniejszym segmentem francuskiego e-commerce są podróże, wycenione na 30 mld euro. Należy również wspomnieć, iż Francuzi bardzo chętnie dokonują transgranicznych zakupów online – jest to aż 36% e-konsumentów.


Pobierz plik
Rynek e-commerce na Węgrzech

Węgierski e-rynek jest jednym z najszybciej
rozwijających się rynków online w Unii Europejskiej. Nie
jest nasycony przez wielkie zagraniczne korporacje,
które nie wykazują dużego zainteresowania ze względu
na zbyt małą rentowność, co jest świetnym powodem
do zainwestowania dla mniejszych i średnich firm.
Udział e-commerce w obrotach handlu detalicznego (z
wył. motoryzacji) wyniósł w ub. r. ok. 14% wobec
średniej unijnej na poziomie ok. 12%.


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Rumunii

40% wzrost rynku e-commerce. Przychody z handlu elektronicznego rosną regularnie. Zgodnie z prowadzonymi statystykami, jego wartość w 2019 roku wyniosła około 4,3mld euro, co wskazuje na 20-procentowy wzrost względem poprzedniego roku, który został oceniony, jako bardzo dobry. Oznacza to, że każdego dnia tamtejsi obywatele wydali 2,5 mln euro więcej na zakupy internetowe niż w2018 roku (9,8 vs. 12 mln). Największe rumuńskie sklepy internetowe odnotowały wzrost odwiedzin z urządzeń mobilnych o około 70%odwiedzin [1].

[1] OLZA logistic, Ekspansja do Rumunii z OlzaLogistic, online: https://www.olzalogistic.com/news/ekspansja-do-rumunii-z-olzalogistic, dostęp29.07.21


Pobierz plik
Rynek e-commerce Włoch

Według aktualnych prognoz rynek e-commerce we Włoszech w 2020 roku osiągnął przychody ze sprzedaży o wartości ponad 18 mln dolarów. W najbliższych latach towarzyszyć mu będzie dynamiczny wzrost, a w 2024 roku rynek zakupów online prawdopodobnie będzie wart nawet ponad 24 mln dolarów.[1]

[1] Co musisz wiedzieć, gdy sprzedajesz produkty do Włoch? Amazon.it i jego specyfika., Nethansa, online: https://www.nethansa.com/pl/blog/co-musisz-wiedziec-gdysprzedajesz-produkty-do-wloch-amazon-it-i-jego-specyfika/, dostęp: 17.08.21r


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Hiszpanii

Hiszpania zaskakuje – nie tylko jako destynacja wakacyjna, ale też jako rynek e-sprzedaży. Hiszpanie kupują niemalże tylko lokalnie, na ezakupach korzystają przede wszystkim ze
smartfonów oraz oczekują ultraszybkich dostaw. W porównaniu z innymi krajami europejskimi hiszpański rynek internetowy rozwijał się stosunkowo wolno. Ponieważ nie można go zakwalifikować jako dojrzałego, jest atrakcyjnym celem podróży międzynarodowych sprzedawców internetowych.


Pobierz plik
Rynek e-commerce w Holandii

Holandia to nieduży kraj (populacja to 17 mln ludzi), ale znaczący i bardzo perspektywiczny w kontekście ekonomiczno-gospodarczym. Słynie również z bardzo otwartej gospodarki, która mocno skłania do handlu międzynarodowego. W 2019 r. wartość e-commerce w Holandii wynosiła 25,8 mld euro, czyli 24% całego rynku detalicznego i co roku średnio zalicza wzrost o ok. 10%. Wynika to w dużej mierze z powodu ożywienia
gospodarczego i wzrostu zaufania konsumentów do sprzedawców online.


Pobierz plik

Jak wygrać konkurencyjną walkę o sprzedaż na Amazonie? Przewodnik dla Dystrybutorów i Resellerów.

W webinarze znajdziesz:

 • Charakterystyka rozpoczęcia sprzedaży na Amazon dla dystrybutora markowego towaru
 • Modele sprzedażowo-logistyczne – FBA, FBM i zwroty
 • Dlaczego warto rejestrować VAT na zagranicznych rynkach?
 • Buy Box – co to jest i dlaczego musisz go mieć?
 • Konkurencja na Amazon – czy warto się bać?
 • Monitoring i kalkulacja cen na Amazon

Prelegent: Joanna Michalczuk, Business Development Manager Nethansa oraz Agnieszka Kenig-Westphal, Head of Digital & Content Marketing Nethansa

Link do webinaru Pobierz prezentację
Jakie są pierwsze kroki w kierunku ekspansji?

W webinarze znajdziesz:

 • O czym powinniśmy pamiętać przy wyborze nowego rynku?
 • Marketplace, własny sklep internetowy czy jedno i drugie?
 • Krok po kroku- czyli jaki jest proces lokalizacji?
 • Obsługa klienta w międzynarodowym e-commerce
 • Nowy rynek, nowy sukces!

Prelegent: Olga Pijanowska, Sales manager MakesYouLocal

Link do webinaru Pobierz prezentację
Crossborder – dźwignia sprzedaży e-commerce. Success story – od 0 do 17 mln

W webinarze znajdziesz:

 • Sprzedaż bez granic
 • Pierwsze kroki w cross-border e-commerce
 • Strategia i budowa przewagi
 • Dobór technologii i partnerów strategicznych

Prelegent: Anna Konopa, CEO Setup

Link do webinaru Pobierz prezentację
Jak rozpocząć globalną ekspansję? Doświadczenia liderów z branży

W webinarze znajdziesz:

 • Zwiększenie konwersji transakcji, dzięki zoptymalizowanemu przepływowi płatności.
 • Poprawa wskaźników autoryzacji, poprzez strategię akwizycji z podejściem lokalnym.
 • Zwiększanie współczynników konwersji i obniżanie kosztów dzięki danym o płatnościach.

Prelegent: Jakub Czerwiński, Adyen

Link do webinaru Pobierz prezentację
GO Russia! Rozwój biznesu w Rosji poprzez stworzony ecosystem marketplacu rosyjskiego i firmy logistycznej

W webinarze znajdziesz:

 • Jak zacząć sprzedaż w Rosji bez lokalnych inwestycji – kanał cross-border dropshipping.  
 • Rosyjski e-commerce: dynamika i prognozy, grupa docelowa i struktura popytu.
 • Zorganizowanie logistyki z Polski do Rosji poprzez X-press Couriers, łącznie z odprawami celnymi.  
 • Dodatkowe możliwości marketingowe.

Prelegent: afał Pietrwalski, Xpress Courier oraz Petr Rozanski, Ozon.ru

Link do webinaru Pobierz prezentację
Cross-border e-commerce, czyli jak zacząć sprzedawać za granicą

W webinarze znajdziesz:

 • Dostępne narzędzia w cross-border e-commerce.
 • Rynki ościenne.
 • Kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy planowaniu ekspansji zagranicznej sprzedaży.

Prelegent: Paweł Mazurek, Data Insight

Link do webinaru Pobierz prezentację
Cross-border – ekspansja od 1 do 15 rynków. Na co zwrócić uwagę.

W webinarze znajdziesz:

 1. Analiza rynku:
  – ograniczenia
  – płatności
  – cechy narodowe
 2. Automatyzacja procesów:
  – więcej zamówień = więcej pracy
  – drugi język = więcej kłopotów
  – więcej automatyzacji = więcej błędów
 3. Narzędzia w handlu transgranicznym:
  – uprość sobie życie za pomocą technologii
 4. Obsługa Klienta w kanale cross-border e-commerce:
  – wyzwania i ciekawe rozwiązania
 5. SEO:
  – podstawy międzynarodowego SEO

Prelegent: Kacper Gugała, Director of Sales w ORBA

Link do webinaru Pobierz prezentację

TERMINY NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NIEBAWEM.

Katalog firm zrzeszonych w e-Izbie wspierających rozwój e-eksportu

Katalog prezentuje firmy zrzeszone w e-Izbie, wspierające przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, we wdrożeniu oraz rozwoju sprzedaży transgranicznej.  W katalogu wyszczególnione zostały informacje o firmie, nazwy stron internetowych oraz dane kontaktowe.

Pobierz plik
Zdjęcie e-Commerce Markets

Case studies ekspansji zagranicznej polskich e-sklepów

Case studies opisują sukces polskich przedsiębiorstw w cross-border e-commerce. Opracowanie pokazuje, jak zacząć proces ekspansji na rynki zagraniczne i na co zwrócić szczególną uwagę.

Pobierz plik Pobierz plik 2020/21
Zdjęcie e-Commerce Markets

Kontakt w kwestiach związanych z tematem cross-border e-commerce:

Julia Żukowska
Asystentka Grup Merytorycznych
Mail: grupymerytoryczne@eizba.pl
Phone: +48 690 344 218