Contact

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.


Address and registration details

Izba Gospodarki Elektronicznej
Łucka 18/76
00-845 Warszawa
biuro@eizba.pl

KRS: 0000474028
NIP: 701-039-19-22

Nr rachunku bankowego:
79 1020 1013 0000 0302 0291 6963
PKO BP, Oddział I w Warszawie

 

Chamber of Electronic Economy, headquarters: ul. Łucka 18/76, 00-845 Warsaw informs that if you contact us and leave your data, we will process it as a data controller for contact purposes. Providing the data is voluntary. Each person has the right to access their data and correct them.