13 Forum Gospodarcze TIME „GOSPODARKA EU 2030”

...

Infrastruktura, Przemysł, Finanse, Usługi – plan odbudowy UE

Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tym roku otwieramy konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Biznes potrzebuje jednolitego rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa, standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice oraz umiejętne wykorzystanie funduszy planu odbudowy UE.

Zgodnie z koncepcją nowej wizji gospodarczej UE, Komisja Europejska konsekwentnie przygotowuje i wdraża kompleksowy pakiet rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, które zmienią priorytety polityki gospodarczej i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowana jest polityka szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.
Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

Tematy poruszone podczas 13 FG TIME:

 • KPO – polityka społeczna i edukacyjna.
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030.
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030.
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0.
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce.
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe.
 • KPO – wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności.
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki.
 • Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia.
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu
  o budżet, środki unijne i prywatne.
 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Przyszłość E-commerce.
 • Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego.
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo.
 • Usługi sieci 5G i AI w gospodarce.
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia.
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

 

Zaproszeni goście: Wicepremier Jarosław Gowin, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Jakub Boratyński –Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy DG CNECT, Pēteris ZilgalvisHead of Unit, Digital Innovation and Blockchain, DG CNECT Johen Friedrich – Open Forum Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Frederic Pujol – IDATE Digiworld, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI. Pełna lista prelegentów dostępna na http://fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

 

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się On-line w dniach 8-11 marca 2021 r. Szczegółowe informacje, program rejestracja – fgtime.pl

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne !!!

 

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Węglarz, tel.: 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Izabela Felińska, tel.: 515 120 265, e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl

 

Zobacz także:

Kolęda e-Izby zachęcająca do zakupów świątecznych przez Internet
Kolęda e-Izby zachęcająca do zakupów świątecznych przez Internet

Ho Ho Ho! Mamy nadzieję, że pamiętacie kolędę e-Izby zachęcającą do zakupów świątecznych przez Internet…W tym roku […]

Czytaj więcej
TerGo jest nową firmą zrzeszoną w e-Izbie!
TerGo jest nową firmą zrzeszoną w e-Izbie!

TerGo wspiera działania biznesów, organizacji oraz osób prywatnych, które chcą efektywnie przeciwdziałać zmianom klimatu. Firma oferuje pełen […]

Czytaj więcej
6. edycja Konferencji Lunch z e-commerce
6. edycja Konferencji Lunch z e-commerce

Już 9 grudnia w Warszawie, odbędzie się 6. edycja Konferencji Lunch z e-commerce, której organizatorem jest agencja […]

Czytaj więcej
Dołącz do e-Izby
Widzisz błąd na stronie?